Formulieren Jachthuur.

Jachthuurovereenkomst: Met een jachthuurovereenkomst kan men het jachtrecht verhuren of huren op basis van artikel 3.23 lid 1 van de Wet natuurbescherming (Wnb).  Naast het jachtrecht kan er indien degene die gerechtigd is om het jachtrecht te verhuren, ook de grondgebruiker is,  de toestemming grondgebruiker op basis van art 3.15. lid 7 Wnb voor schadebestrijding en beheer tekenen. Dit is in de Jachthuurovereenkomst opgenomen waardoor de jachthouder gemachtigd wordt, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien jachthouder deze doorgeeft aan derden, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer (art 3.15art 3.16art 3.17 en art 3.18 Wnb en 3.19) er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden.

Denk hierbij ook aan het volledig en juiste wijze van invullen van de jachthuurovereenkomst dit ivm rechtsgeldigheid:

  • naam en adres verhuurder
  • naam en adres huurder(s)
  • de handtekeningen, verhuurder en huurder(s)
  • duiding van de tegenprestatie, (geld of in natura)
  • Een juiste begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar en maximaal 12 jaar),
  • datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd (redelijke termijn)
  • duidelijke omschrijving van de gehuurde gronden (gemeente, sectie en kadastrale nummers en hectares met of een duidelijke ingekleurde kadastrale kaart of kart op schaal).
Download:

Jachthuurovereenkomst Wildbeheereenheid De Wildbeheereenheid kan met deze  jachthuurovereenkomst het jachtrecht huren  op basis van artikel 3.23 lid 1 van de Wet natuurbescherming (Wnb).  Naast het jachtrecht kan er indien degene die gerechtigd is om het jachtrecht te verhuren, ook de grondgebruiker is,  de toestemming grondgebruiker op basis van art 3.15. lid 7 Wnb voor schadebestrijding en beheer tekenen. Dit is in de Jachthuurovereenkomst opgenomen waardoor de jachthouder gemachtigd wordt, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien jachthouder deze doorgeeft aan derden, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden. Download:

Wederverhuurovereenkomst Wildbeheereenheid De Wildbeheereenheid kan met deze  jachthuurovereenkomst het gehuurde jachtrecht weder/onderverhuren  op basis van artikel 3.23 lid 1 van de Wet natuurbescherming (Wnb).  Naast het jachtrecht kan er indien de Wildbeheereenheid ook  gemachtigd is door de grondgebruiker,  de toestemming grondgebruiker op basis van art 3.15. lid 7 Wnb voor schadebestrijding en beheer tekenen. Dit is in de standaard jachthuurovereenkomst van de NOJG opgenomen, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien Wildbeheereenheid deze doorgeeft aan derden, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De looptijd van de weder/onder verhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de einddatum van de originele jachthuurovereenkomst Download:

Wederverhuurovereenkomst van Jachthouder aan Wildbeheereenheid  De Jachthouder kan met deze  jachthuurovereenkomst het gehuurde jachtrecht wederverhuren op basis van artikel 3.23 lid 1 van de Wet natuurbescherming (Wnb).  Naast het jachtrecht kan er indien de jachthouder ook  gemachtigd is door de grondgebruiker,  de toestemming grondgebruiker op basis van art 3.15. lid 7 Wnb voor schadebestrijding en beheer ( art 3.15 –art 3.16 – art 3.17 en art 3.18 en art 3.19 Wnb)  doorgegeven worden. Dit is in de standaard jachthuurovereenkomst van de NOJG opgenomen, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien jachthouder deze doorgeeft aan de Wildbeheereenheid, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden. De looptijd van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de einddatum van de  originele  jachthuurovereenkomst(en) Download:

 

Wederverhuurovereenkomst Jachthouder De Jachthouder kan met deze  jachthuurovereenkomst het gehuurde jachtrecht weder/onderverhuren op basis van artikel 3.23 lid 1 van de Wet natuurbescherming (Wnb).  Naast het jachtrecht kan er indien de Wildbeheereenheid ook  gemachtigd is door de grondgebruiker,  de toestemming grondgebruiker op basis van art 3.15. lid 7 Wnb voor schadebestrijding en beheer ( art 3.15 –art 3.16 – art 3.17 en art 3.18 en art 3.19 Wnb) tekenen. Dit is in de standaard jachthuurovereenkomst van de NOJG opgenomen, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien Wildbeheereenheid deze doorgeeft aan derden, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden. De looptijd van de weder/onder verhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de einddatum van de originele jachthuurovereenkomst Download:

Toestemming grondgebruiker  Met deze toestemming  grondgebruiker kan de grondgebruiker (art 3.15. lid 7 Wnb) op basis van de uitvoering schadebestrijding of beheer ( art 3.15 –art 3.16 – art 3.17 en art 3.18 ) er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden. Zie ook de meervoudige toestemmingen waar U meerdere grondgebruikers kunt laten tekenen, wat het aantal benodigde formulier beperkt. De aparte toestemming grondgebruiker, dient u dus te gebruiken indien de grondgebruiker niet degene is die ook het jachtrecht verhuurd, want op de JHO van de NOJG staat ook de toestemming grondgebruiker en de machtiging om deze namens de grondgebruiker te mogen doorgeven aan derden. Denk eraan deze toestemming volledig in te vullen. Download:

Doorgeven toestemming grondgebruiker Met dit formulier kan de houder (jachthouder of Wildbeheereenheid) van een schriftelijke toestemming van een grondgebruiker ten behoeve van uitvoering van krachtens de Wet natuurbescherming gegeven vrijstellingen (artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17) en opdrachten (artikel 3.18) deze toestemming doorschrijven.

Indien de toestemming grondgebruiker ook de gemachtigde is om deze namens de grondgebruiker te mogen afgeven aan derden, hoeft er geen kopie van het origineel bijgevoegd te worden, hij tekent dan namens de grondgebruiker(s).

Voor alle andere geldt dat de voorwaarde dat de mogelijkheid van het doorschrijven is beschreven op de originele toestemming, ook dient er dan een kopie van de toestemming bijgevoegd te worden.

Download:

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.