Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen

 

UPDATE: 12-12-2017 | Geen nieuwe besmettingen binnen de 3 km grens Biddinghuizen

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op vrijdag 8 december bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 16.000 vleeseenden. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen vier andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 23 pluimveebedrijven.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Er zijn speciale maatregelen getroffen die van invloed zijn op de jacht:

Binnen 10 km van het bedrijf in Biddinghuizen: Een kaartje van deze 10-kilometer-zone vindt u hier. Buiten deze 10-kilometer-zone gelden geen beperkingen voor de jacht.

In de 10km zone is de jacht op wilde watervogels verboden. In deze zone is het ook verboden te jagen indien daarbij wilde watervogels worden verstoord. Daarnaast is het in deze zone verboden om wilde watervogels te vangen. Ook is het verboden andere dieren te vangen waarbij wilde watervogels worden verstoord.

De NOJG vraagt haar leden om vooral terughoudend in deze te zijn.

In de toelichting bij de beperkingsmaatregelen geeft het ministerie van LNV aan dat zij de maatregelen binnen de 10-kilometer-zone ziet als een verbod op de jacht. De jacht is wel toegestaan indien het het bevorderen van de veiligheid van het luchtverkeer, muskusrattenbestrijding, het voorkomen van schade door konijnen op industrieterreinen en/of wetenschappelijk onderzoek betreft.

De NOJG roept haar leden op om dode (water)vogels te melden, zeker indien er meerdere dode watervogels (meer dan 3 eenden, zwanen of ganzen (mits niet door de jager zelf gedood) zijn. Neem dan contact op met de NVWA via 045 – 546 31 88.

Landelijke maatregelen

Omdat er sprake is van een hoogpathogene variant  is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld. Dit geldt voor alle commerciële bedrijven die vogels houden die bestemd zijn  voor de productie van vlees, eieren of andere producten. De ophokplicht geldt ook voor bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. De maatregel is uit voorzorg genomen om de kans op verdere besmetting te verkleinen.

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.

Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.

Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Eenden- en kalkoenenbedrijven

Daarnaast gelden voor eenden- en kalkoenenbedrijven  enkele extra  maatregelen, deze gaan per direct in. Ten eerste moeten eendenbedrijven een hygiëneprotocol naleven voor strooisel, waaronder het afdekken van de strooisel-opslag en het schoonmaken van het materieel dat wordt gebruikt om het strooisel de stal in te brengen. Ten tweede mogen eenden of kalkoenen alleen worden vervoerd nadat zij onderzocht zijn door een dierenarts.  Ten slotte mogen transporten van of naar deze bedrijven alleen rechtstreeks plaatsvinden.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.