• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

“Provincies betaalden in 2020 ruim € 31 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade”

Provincies betaalden in 2020 voor € 31,6 miljoen aan tegemoetkomingen voor faunaschade. Dit is € 6 miljoen meer dan in 2019. De schade werd voor ruim 90% veroorzaakt door ganzen aan graslanden. Nederland kent veel beschermde diersoorten. Sommige van deze diersoorten veroorzaken schade, bijvoorbeeld aan landbouwgewassen of vee. Agrariërs kunnen…

Lees verder

Evenwichtiger ganzenbeleid noodzakelijk

Grauweganzen Koppel

Bron: BIJ12 – 1 juni 2021 Zorg voor een betere verhouding tussen bescherming en beheer van ganzenpopulaties in Nederland en zet hier als provincies gezamenlijk de schouders onder. Dat adviseert de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade in het rapport ‘Ganzen zonder grenzen’ dat zij aanbiedt aan de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van…

Lees verder

Vlaanderen gaat wildredders 100% subsidieren

Bron: www.hunting.be Voor het voorkomen van dierlijke maaislachtoffers worden vaak ‘wildredders’ ingezet. In het kader van de Vlaamse steun voor niet-productieve investeringen zullen deze voortaan voor de volle 100 % worden gesubsidieerd. Eerder bleek uit een antwoord van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) aan Vlaams parlementslid Sofie Joosen (N-VA) dat verdere…

Lees verder

Zienswijze NOJG Regio Fryslân op ontwerp omgevingsverordening provincie Fryslân dd 16 februari 2021

      DD: 06-04-2021 Aan het college van Gedeputeerde Staten. Geachte gedeputeerde, Onze zienswijze op de ontwerp provinciale omgevingsvisie richt zich met name op afdeling 5 Natuur. Hierin dient doel en intentie van art. 3.12 wet Natuurbescherming niet uit het oog worden verloren. Wij zijn zeer teleurgesteld dat Gedeputeerde…

Lees verder