• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Jagers op Terschelling en Ameland zijn het oneens met zones voor reeënafschot

Reewild Hotspots Terschelling

Bron: Friesdagblad 10 april 2021 Wouter Hoving | Geplaatst: 10 april 2021 om 08:00 Jagers op Terschelling en Ameland zijn niet blij met de nieuwe reeënaanpak van de Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân, die sinds 30 december van kracht is. Daarin worden zones aangewezen waar reeën geschoten mogen worden. Uit protest wordt…

Lees verder

Natuurbeheerders SBB en NM willen minder ganzen in natuurgebied de Weerribben.

Geplaatst: 06/04/2021 In het natuurgebied de Weerribben werken Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten samen met boeren en de provincie Overijssel aan het omlaag brengen van de populatie ganzen. Dat gebeurt door eieren in te smeren met maisolie. De eieren komen dan niet uit doordat het embryo stikt. Niet alleen boeren lijden schade…

Lees verder

LTO Noord wil meer aandacht provincies voor impact van predatoren op weidevogels

Boeren willen dat het aantal weidevogels in Nederland op peil blijft. Toch neemt het aantal weidevogels de laatste jaren af. Dit komt onder andere door roofdieren. LTO Noord roept provincies op om beleid te maken zodat predatoren actief bestreden kunnen worden.   Eén van de dingen die boeren doen is…

Lees verder

Faunabeheer Friesland beheer damherten is nu noodzakelijk geworden.

Damherten

  19 mrt 2021 – 17:34   Frysk Faunabeheereenheid Fryslân wacht nog op groen licht vanuit het Provinciehuis om het aantal damherten in het zuidoosten van Fryslân te beperken. Tussen Oranjewoud en Makkinga lopen er zo’n 180 damherten rond. Ze kwamen hier eigenlijk niet voor en de dieren zorgen voor…

Lees verder

Algemene Ledenvergadering NOJG 2021

Algemene Ledenvergadering NOJG 2021 Omdat er voor het eerst sprake is van een schriftelijke Algemene Ledenvergadering willen wij om misverstanden te voorkomen u op het volgende attenderen. Ieder lid heeft de beschikking gekregen over onze voorstellen voorzien van de bijbehorende informatie. Ieder lid heeft de gelegenheid om opmerkingen, wijzigingsvoorstellen, vragen…

Lees verder

Nieuwsbrief maart 2021- Cursussen Praktijk Jacht – Praktijk Centrum Jacht & Fauna

Net als jou hopen wij binnenkort alle coronaperikelen achter ons te laten. De vrije toekomst tegemoet, zoals we gewend zijn en zoals we willen. Als vrijwilliger zinvol met jacht en natuurbeheer bezig zijn en wetende dat je passievolle vrijetijdsbesteding een zinvolle bijdrage levert aan de maatschappij. Voor nu nog even…

Lees verder

Op weg naar duurzaam jagen en vissen in de buitenlucht – ECHA stelt beperkingen op het gebruik van lood voor de jacht,buiten-sportschieten en visserij

ECHA / NR / 21/07 Het Europees Agentschap voor chemische stoffen komt met een voorstel voor verdere EU-brede beperkingen op het gebruik van lood in munitie voor de jacht en buiten-sportschieten en bij de visserij. Het voorstel is bedoeld om de risico’s van lood bij deze activiteiten aan te pakken…

Lees verder

Nederlandse Jachtpachters in Duitsland: Opgelet bij het tijdig verlengen van uw Jagdschein!

Jagdschein

Bij het verlopen van de geldigheid van je Jagdschein als jachtpachter in Duitsland zijn de jachtpachtovereenkomsten van rechtswege automatisch ontbonden. Voor de verlenging van een Jagdschein is veelal een geldige NL jachtakte een vereiste. Gezien de huidige perikelen i.v.m. Corona en de onmogelijkheid in sommige regio’s de jachtakte tijdig verlengd…

Lees verder

Stopzetten beheer en schadebestrijding door winterse omstandigheden is geheel onnodig en onverstandig

Faunabescherming riep deze week, zoals ieder jaar als er sneeuw ligt, dat de minister van LNV en de provinciale overheden op, om alle vormen van de jacht, vanwege de winterse omstandigheden te stoppen. De NOJG is net als de Jagersvereniging van mening dat dit geheel onnodig is en ook nog…

Lees verder

Corona en de werkwijze teams Korpscheftaken i.v.m. verlengen Jachtakten/Verloven

logo politie

Geachte besturen,   Zoals we eerder hebben gemeld, raken de maatregelen die genomen zijn in het licht van Corona ook de uitvoering van korpscheftaken. Inmiddels bereiken mij vragen van uw verenigingen en daarom stuur ik u dit tussentijds bericht. Wij hebben hierover afstemming met de minister van Justitie en Veiligheid.…

Lees verder

1e Nieuwsbrief 2021 Faunabeheereenheid Limburg

Limburg

Wijziging FBE bezetting Er heeft een wijziging binnen het secretariaat van de FBE plaatsgevonden. Lisette de Hoop heeft een andere baan gevonden en heeft daarom per 1 januari jl. haar contract bij de FBE Limburg opgezegd nadat ze twee jaar lang heeft meegeschreven aan het nieuwe faunabeheerplan 2020-2026. Op 1…

Lees verder

Rechtbank Den Haag vernietigd besluit tot verlening ontheffing van verboden op grond van de Wet natuurbescherming voor het nachtelijk doden van vossen in de provincie Zuid-Holland

Rechtbank Den Haag Datum uitspraak05-01-2021 Datum publicatie15-01-2021 ZaaknummerSGR 19/374 Rechtsgebieden Bestuursrecht Vernietiging van besluit tot verlening ontheffing van verboden op grond van de Wet natuurbescherming voor het nachtelijk doden van vossen in de provincie Zuid-Holland. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder het effect van een groter afschot van…

Lees verder

Nieuw Boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450 – 2015

Begin 2021 (ik vermoed februari) verschijnt het boek van Gerard Mast, “Eendenkooien in Fryslân 1450 – 2015”. Een nieuw uniek en gelimiteerd boekwerk: Eendenkooien in Fryslȃn 1450 – 2015, auteur Gerard Mast. Tweedelig boekwerk (in luxe cassette) over de geschiedenis, geografie, terminologie, economie en sociale aspecten van eendenkooi & kooibedrijf.…

Lees verder