Uw partner in het Faunabeheer in Nederland
Nieuwsbrief juni 2024

Nieuwsbrief juni 2024

image_pdfimage_print
Image Not Found
Image Not Found

DEN HAAG – De houtduif, de zwarte kraai en kauw worden voorlopig niet van de landelijke vrijstellingslijst gehaald. Dat is de strekking van een motie die deze week door de Tweede Kamer is aangenomen. Een en ander betekent dat de drie diersoorten tot nader order het hele jaar door kunnen worden bejaagd, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat er binnen het werkgebied van een WBE sprake is van schade.

De door de BBB-Kamerleden Cor Pierik en Caroline van der PLAS ingediende motie kreeg de steun van NSC, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, JA21 en PVV.

Landelijk NOJG-voorzitter René Leegte, die al geruime tijd met de minister in gesprek is over een zogeheten stelselwijziging ten aanzien van de jacht, noemt het besluit van de Tweede Kamer ‘goed nieuws’. ,,Dit geeft ons in de hoopvolle besprekingen over de zo gewenste stelselwijziging wat extra lucht. De Kamer zegt met zoveel woorden dat het verstandig is om gelet op de toekomst geen overhaaste beslissingen te nemen. Als NOJG kunnen we daar natuurlijk alleen maar blij mee zijn.”

Op 17 oktober vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan die was ingediend door Eva Akerboom van de Partij voor de Dieren. In het stuk werd de minister opgeroepen de jacht op de houtduif, de zwarte kraai en kauw zo snel mogelijk te stoppen. Dat zou moeten gebeuren door deze soorten ‘zo snel mogelijk’ van de landelijke vrijstellingslijst te halen.

Te complex

Volgens de PvdD was snel ingrijpen noodzakelijk, omdat uit de tellingen die deze partij hanteert zou blijken dat de betreffende populaties onder druk staan, iets wat op basis van andere tellingen kan worden tegengesproken.

De motie werd destijds door voormalig minister Christianne van der Wal (VVD) ontraden, omdat zij van mening was dat de uitwerking te complex zou zijn. Desondanks werd de motie aangenomen.

Toekomst

Een meerderheid van de Tweede Kamer (in nieuwe samenstelling) is nu van mening dat de uitwerking van de motie inderdaad complex is en dat die onder meer grote financiële gevolgen heeft voor de provincies. De opstellers wijzen verder op het feit dat er nog altijd een wetenschappelijke discussie is over de verschillende in omloop zijnde telprotocollen. Daarbij komt dat hard wordt gewerkt aan een toekomstbestendig stelsel om het huidige systeem van faunabeheer meer in lijn te brengen met de Europese regelgeving bij de ons omringende landen en administratieve lasten voor grondbezitters en beheerders te verkleinen.

Image Not Found
AMERSFOORT

– Landelijk NOJG-voorzitter René Leegte is blij met de benoeming van Rolf Overdiep tot nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Diens praktische kennis en bestuurlijke ervaring bieden volgens Leegte nieuwe perspectieven in de discussie rond een stelselwijziging voor de jacht. ,,Met de wil en de kennis van de BBB, die in de persoon van minister Femke Wiersma leiding gaat geven aan het nieuwe ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, is er goede hoop op een constructief beleid, maar het is geen vanzelfsprekendheid.
Ik kijk dan ook uit naar onze samenwerking”, aldus Leegte.

Unanieme steun

Overdiep, die de afgelopen zes jaar leiding gaf aan de Koninklijke Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVVN), werd op 11 juni jongstleden met unanieme steun van de Ledenraad van de Jagersvereniging gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt in die functie Theo ten Haaf op, met wie de NOJG volgens Leegte de afgelopen jaren ook zeer goed heeft samengewerkt. ,,Als NOJG zijn wij hem daarvoor alle dank verschuldigd.”  

Nieuwe dialoog

Overdieps visie op het natuurbeheer in brede zin biedt volgens Leegte mogelijkheden voor een nieuwe constructieve dialoog met het nieuwe ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Zeker nu de stelselwijziging jacht niet is opgenomen in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering en daarmee een vrije kwestie is. ,,Rolf heeft onlangs nog in een interview in ons blad Jacht & Beheer blijk gegeven van zijn duidelijke visie op het buitengebied en hoe wij er samen voor moeten zorgen dat dat buitengebied een goede toekomst heeft.” Rolf Overdiep zelf heeft veel zin in zijn nieuwe functie, laat hij weten. Hij begint officieel aan het eind van deze maand, als hij de voorzittershamer bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht heeft neergelegd

Image Not Found

Aanrijdingen met groot wild: 30 tot 40 miljoen euro schade.

VAASSEN – De schade door aanrijdingen met groot wild in Nederland bedraagt 30 tot 40 miljoen euro per jaar. Dat schrijft dagblad de Stentor op basis van gegevens van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland in Vaassen.

De stichting schat dat er elk jaar opnieuw ten minste zo’n 25.000 aanrijdingen plaatsvinden met in het wild levende (grote) dieren, waaronder reeën (10.000) edelherten (200), damherten (150), wilde zwijnen (400-1600, afhankelijk van de voedselomstandigheden). Daar komen aanrijdingen met wolven, dassen, otters, bevers, egels, hazen, vossen, steenmarters en vele andere soorten nog bij, aldus de Stentor, die de cijfers ‘schokkend’ noemt.

Verzekeringspremies

Het grote aantal aanrijdingen heeft ook gevolgen voor de premie van de autoverzekeringen. De gevolgen van een aanrijding tussen een personenauto en een wild dier van enige omvang zijn niet te onderschatten, aldus berekeningen die de Stentor ruim een jaar geleden publiceerde. ,,Het gewicht dat vrijkomt op de front van de auto, bij een aanrijding met een edelhert met een snelheid van 60 kilometer per uur, staat gelijk aan het gewicht van een volwassen olifant van 5000 kilogram.”

Wolf meldt zich aan ontbijttafel ouder echtpaar Overijssel.

Image Not Found

BORNE – Twee zeventigplussers uit het Overijsselse Borne kregen vorige week de schrik van hun leven toen ze plotseling werden geconfronteerd met een wolf. Dat schrijft dagblad Tubantia in een uitgebreide reportage naar aanleiding van het onaangekondigde bezoek.

Beste klap

Terwijl Tjeerd en Ida rond zeven uur aan de keukentafel van hun ontbijt zaten te genieten, sprong er opeens een wolf met de poten omhoog tegen de achterdeur. Met de boterham in hand keken ze het beest recht in de ogen, tekende Tubantia op. „Het ging zo snel, je beseft amper wat er gebeurt”, aldus Tjeerd nog vol schrik tegenover de krant. ,, Ik zag eerst wat bruins over de schutting schieten. Voor ik besefte wat er gebeurde stond hij met de poten omhoog tegen het raam van de achterdeur Ik schrok me dood. Ik ben blij dat ik dubbel glas heb, anders was hij er doorheen gegaan. Het was een beste klap.”

Ook buurtgenoot Wil Wissink (87) kreeg bezoek van naar alle waarschijnlijkheid de ‘grote boze wolf’. „Ik ging vanmorgen naar buiten en zag kapotte potten, een doorgebeten tuinslang met bloedsporen en diepe krassen in de schutting”, doet hij zijn relaas tegenover Tubantia. ,,Eerst dacht ik aan een inbraak, maar de politie zei ‘u gelooft het misschien niet, maar dit was een wolf, we hebben meerdere meldingen.’

Schutting

Wissink wist niet wat hij hoorde, tekent Tubantia op uit de mond van de verbouwereerde Wissink. „Een wolf? Hier? Alles is hier omheind met een schutting. Is dat beest daar dan overheen gesprongen?”

Omdat er onmiskenbaar sprake was van braakschade, meldde Wissink zich tot zijn verzekeraar. Daar kreeg hij te horen dat de schade niet gedekt was, omdat het geen ‘officiële’ inbraak betrof. ,,Dat is toch raar? Ik ben daar bijna mijn hele leven al verzekerd en nooit heb ik iets gehad.

Provincie Utrecht: konijn voortaan beschermd tegen woningbouwers

 

Image Not Found

UTRECHT – Woningbouwers in de provincie Utrecht vrezen aanzienlijk vertraging van hun bouwprojecten, nu de provincie heeft verordonneerd dat er voorafgaand aan de werkzaamheden onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid van het konijn in de nabije omgeving. Wordt het dier gesignaleerd, dan moet een omgevingsvergunning flora- en fauna worden aangevraagd en zijn compenserende maatregelen vereist, aldus De Telegraaf.