• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Vogelgriep H5 aangetroffen in Eemdijk provincie Utrecht

H5-besmette gans aangetroffen in Utrechtse Eemdijk Bij een gans op een hobbylocatie in het Utrechtse Eemdijk is H5 vogelgriep aangetroffen, waarschijnlijk hoog pathogeen. De NVWA ontving afgelopen dinsdag 3 augustus een verdenking van een met vogelgriep besmette gans op een hobbylocatie met 19 ganzen in een vijver in Eemdijk. De…

Lees verder

WBE Flevoland: nieuwe ontheffing jacht grauwe gans onwerkbaar

Grauweganzen Koppel

De Wildbeheereenheid Flevoland is bepaald niet te spreken over de aanpassingen die de provincie Flevoland heeft gedaan in de ontheffing voor de bestrijding van de grauwe gans. Er mogen nu nog maar vijf ganzen per ‘verjaagactie’ worden afgeschoten. “Met deze ontheffing is gewoon niet te werken”, aldus bestuurslid Donald Buijtendorp…

Lees verder

Edelherten in Oostvaardersplassen mogen worden afgeschoten

Het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen mag doorgaan tot 31 december 2023. De provincie Flevoland heeft terecht een ontheffing en een vergunning verleend die het afschot mogelijk maken, zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. Een aantal natuurstichtingen was het niet eens met de verleende ontheffing en vergunning en stapte naar…

Lees verder

Utrecht zoekt boeren voor natuurbeheer na toezegging van miljoenen

porovincie Utrecht

Bron: Agraaf   De provincie Utrecht reserveert 12 miljoen euro voor meer natuur in landelijk gebied. Boeren kunnen subsidie krijgen voor de aanleg en het onderhoud van de natuur op hun perceel. De plannen zijn volgens de provincie met brede steun tot stand gekomen. Zo steunen LTO en de agrarische…

Lees verder

Utrechtse boeren dringen aan op verkleinen ganzenpopulaties.

Grauwe ganzen wakend

CLM Onderzoek en Advies heeft op verzoek van het projectteam Ganzenbeheer Utrecht via een enquête onderzoek gedaan naar de inspanningen die boeren in de provincie Utrecht nemen, om ganzen van hun percelen te verjagen, ter voorkoming van schade. De meerderheid van de respondenten neemt maatregelen tegen ganzen, maar is ontevreden…

Lees verder

Provincie Utrecht gaat stoppen met de jacht op katten.

Bron: Utrecht nieuws De provincie Utrecht is één van de laatste provincies waarin nog op (verwilderde) katten wordt gejaagd. Dit terwijl er goede alternatieven zijn om schade door katten te voorkomen. Op initiatief van PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren is er een motie aangenomen om te stoppen met…

Lees verder

Pro­vin­cie Fle­vo­land mocht be­slui­ten tot af­schot edel­her­ten Oost­vaar­ders­plas­sen

Gepubliceerd op 16 september 2020   Het college van gedeputeerde staten van Flevoland mocht Staatsbosbeheer in 2018 opdracht geven om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen door afschot terug te brengen naar 490. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (16…

Lees verder

Uitnodiging NOJG Regio Utrecht-Flevoland kogelschieten bij schietbaan Van Seventer op donderdagavond 17 september 2020

  Geacht NOJG-lid,   Het regiobestuur Utrecht/Flevoland nodigt u van harte uit om op donderdagavond 17 september a.s. vanaf 19.00-22.00 uur te gaan schieten met de kogelbuks bij schietbioscoop Van Seventer in Harderwijk. Door Corona zal deze avond anders worden ingedeeld dan ‘normaal’. Hierdoor kunnen er helaas geen introducees meegevraagd…

Lees verder

LTO Noord voorziet problemen door edelherten in Oostelijk Flevoland

  De afdeling Flevoland van LTO Noord voorziet problemen door edelherten in Oostelijk Flevoland en roept het provinciebestuur op om actie te ondernemen. De afgelopen tijd zijn edelherten aangetroffen in de natuurgebieden Spijk-Bremerberg bij Biddinghuizen en het Harderbroek ten noorden van Zeewolde. De dieren zijn waarschijnlijk afkomstig van de Veluwe…

Lees verder

Oostvaardersplassen beheer edelherten

Afschotdiscussie over edelherten nadert ontknoping. Bron: de Stentor De noodzaak voor het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen: dat punt stond vandaag ter discussie bij de Raad van State. Eind vorig jaar oordeelde de rechter nog dat de Gedeputeerde Staten en Staatsbosbeheer dat niet voldoende konden onderbouwen. Een afschotverbod volgde…

Lees verder

Faunabeheereenheid Flevoland losgekoppeld van Stichting Faunabeheer Flevoland

De Faunabeheereenheid Flevoland is losgekoppeld van Stichting Faunabeheer Flevoland. Met de Wet natuurbescherming kwamen er veranderingen in de taakverdeling van de faunabeheereenheid, de stichting en de wildbeheereenheid Flevoland. Op verzoek van provincie Flevoland heeft oud-burgemeester van Nunspeet, Dick van Hemmen een advies uitgebracht over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van…

Lees verder

Afgelasting Algemene ledenvergadering van 20 maart 2020 NOJG regio Utrecht-Flevoland

De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

  Beste leden van onze afdeling Utrecht-Flevoland, Helaas moet ik u mededelen dat onze geplande Algemene Ledenvergadering van vrijdag 20 maart a.s. geen doorgang zal hebben. Wij hebben besloten deze af te gelasten uit voorzorg voor het Corona-virus.  Mocht er een nieuwe datum komen voor deze ALV, dan zullen wij…

Lees verder