• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Jagen Buitenland

 gedreven fazant Engeland

Hoe langer hoe meer Nederlandse jagers jagen ook wel eens in het buitenland. Daar gelden vaak andere regels op het gebied van jacht, dan in Nederland Hier is de algemene informatie te vinden over jacht in het buitenland.

Informatie verzekeringen

NOJG WA jachtverzekering
De normale NOJG aansprakelijkheidsverzekering voor jagers is geldig in heel Europa voor Nederlands ingezetenen.

Sommige landen eisen echter een apart verzekeringsbewijs en tarieven. wanneer u daar gaat jagen en een (logeer)akte aanvraagt. Dit is bijvoorbeeld het geval in Duitsland (verzekerd bedrag en extra premie), België (Wallonië) en Frankrijk. Deze bewijzen worden automatisch bij de uw verzekeringsbewijs, maar zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het secretariaat van de NOJG (053 – 57 24 8 33 of e-mail secretariaat@nojg.nl).

De NOJG aansprakelijkheidsverzekering voor jagers is uit te breiden tot werelddekking maar daarvoor dient u contact op te nemen met ons secretariaat

Meenemen van uw wapen

Per land kunnen er verschillende voorwaarden gelden m.b.t. het meenemen van wapens.  Wij hebben alleen Duitsland en België op de site vermeld omdat de belangrijkste jachtlanden zijn voor onze leden.

De algemene regel binnen de Europese Unie is dat men voor het vervoer van wapens beschikt over een Europees Vuurwapenpaspoort (EVP). Dit EVP is uw vervoersbewijs voor de landen van de EU. Het EVP kunt u aanvragen bij de politie, die ook uw jachtakte verstrekt.
Het EVP is altijd vereist wanneer u met een wapen reist door de landen van de Europese Unie. U moet daarnaast aan kunnen tonen waarom u met dat wapen op pad bent, bijvoorbeeld door een schriftelijke uitnodiging of een jachtakte van het land van bestemming.
Als u uw wapen(s) per vliegtuig wilt vervoeren, Reizen per vliegtuig met een wapen

Jagen in het buitenland denk aan besmetting!

In het buitenland heersen vaak meer ziekten onder de bejaagbare soorten dan in Nederland, zoals de Klassiek Varkenspest, Hondsdolheid, Vossenlintworm, EHEC, ziekte van Lym etc. Hiermee kunt besmet worden. Denk eraan en vraag altijd na of er in het gebied waar u gaat jagen ziekten onder het wild voorkomen vooral Klassieke varkenspest en hondsdolheid zijn hierbij belangrijk.

In sommige buitenlanden komt klassieke varkenspest voor bij de daar aanwezige populatie wilde zwijnen. Als u met deze wilde zwijnen in aanraking komt omdat u er jaagt in een gebied waar deze voor komt, houdt dan rekening met het besmettingsgevaar en houdt u aan de voorgeschreven maatregelen. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan import van geschoten dieren, maar ook aan mogelijke virus-verspreiding via auto’s, kleding of honden.

Niemand zit te wachten op een nieuwe varkenspest-uitbraak of hondsdolheid in Nederland.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze pagina’s:

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.