• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Stopzetten beheer en schadebestrijding door winterse omstandigheden is geheel onnodig en onverstandig

Faunabescherming riep deze week, zoals ieder jaar als er sneeuw ligt, dat de minister van LNV en de provinciale overheden op, om alle vormen van de jacht, vanwege de winterse omstandigheden te stoppen. De NOJG is net als de Jagersvereniging van mening dat dit geheel onnodig is en ook nog…

Lees verder

LTO: ‘Meer focus op roofdieren bij weidevogelbeheer’

  Donderdag 11 februari spreekt de Tweede Kamer over de initiatiefnota ‘Weidse blik op weidevogels’ van het Tweede Kamerlid Maurits von Martels van het CDA. Daarbij wordt sterk ingezet op predatiebeheer en een hogere vergoeding om weidevogelvriendelijk boerenlandschap te stimuleren. LTO Nederland is positief over het initiatief.  LTO wijst op…

Lees verder

Corona en de werkwijze teams Korpscheftaken i.v.m. verlengen Jachtakten/Verloven

logo politie

Geachte besturen,   Zoals we eerder hebben gemeld, raken de maatregelen die genomen zijn in het licht van Corona ook de uitvoering van korpscheftaken. Inmiddels bereiken mij vragen van uw verenigingen en daarom stuur ik u dit tussentijds bericht. Wij hebben hierover afstemming met de minister van Justitie en Veiligheid.…

Lees verder

1e Nieuwsbrief 2021 Faunabeheereenheid Limburg

Limburg

Wijziging FBE bezetting Er heeft een wijziging binnen het secretariaat van de FBE plaatsgevonden. Lisette de Hoop heeft een andere baan gevonden en heeft daarom per 1 januari jl. haar contract bij de FBE Limburg opgezegd nadat ze twee jaar lang heeft meegeschreven aan het nieuwe faunabeheerplan 2020-2026. Op 1…

Lees verder

NOJG-Jagers kunnen zelf een werkgeversverklaring invullen voor het uitvoeren van noodzakelijk wildbeheer-wild zwijn

logo Ministerie van Justitie

In navolging van mij mail van afgelopen vrijdag over de avondklok en wildbeheer heb ik toegezegd te informeren wanneer er meer bekend was over wildbeheer tijdens de avondklok. Inmiddels hebben we met het ministerie van VenJ en het IPO de volgende lijn besproken: Jagers kunnen zelf een werkgeversverklaring invullen voor…

Lees verder

Brief NOJG aan Minister LNV voor uitzondering avondklok i.v.m bestrijden wild zwijn

Nu er waarschijnlijk een avondklok in de maak is, heeft de NOJG nu al bij de Ministers van Veiligheid en Justitie en van LNV gevraagd om een uitzondering voor de zwartwildbestrijding. Nader bericht LNV: Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de provincies en de provinciale faunabeheereenheden gevraagd…

Lees verder

Rechtbank Den Haag vernietigd besluit tot verlening ontheffing van verboden op grond van de Wet natuurbescherming voor het nachtelijk doden van vossen in de provincie Zuid-Holland

Rechtbank Den Haag Datum uitspraak05-01-2021 Datum publicatie15-01-2021 ZaaknummerSGR 19/374 Rechtsgebieden Bestuursrecht Vernietiging van besluit tot verlening ontheffing van verboden op grond van de Wet natuurbescherming voor het nachtelijk doden van vossen in de provincie Zuid-Holland. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder het effect van een groter afschot van…

Lees verder

Nieuw Boek Gerard Mast – Eendenkooien in Fryslân 1450 – 2015

Begin 2021 (ik vermoed februari) verschijnt het boek van Gerard Mast, “Eendenkooien in Fryslân 1450 – 2015”. Een nieuw uniek en gelimiteerd boekwerk: Eendenkooien in Fryslȃn 1450 – 2015, auteur Gerard Mast. Tweedelig boekwerk (in luxe cassette) over de geschiedenis, geografie, terminologie, economie en sociale aspecten van eendenkooi & kooibedrijf.…

Lees verder

Verlenging Jachtakte 2021 Limburg voorlopig opgeschorst i.v.m. verlenging landelijke corvid-19 maatregelen

logo politie

Zie het bericht wat via Facebook: www.facebook.com/vergunningenverloven gepubliceerd is door Team Korpscheftaken Limburg VERLENGING LANDELIJKE COVID-19 MAATREGELEN; Gelet op bovengenoemde verlenging zal de huidige handelswijze van de afdeling Korpscheftaken t/m 9 februari ook ongewijzigd blijven. Kort samengevat zijn contacten in persoon, anders dan strikt noodzakelijk, niet mogelijk. Dit betekend dat…

Lees verder