• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Duits dorp schiet met gummikogels op wolven: ’Ze komen te dicht bij onze huizen’

In het Duitse dorp Wippingen, over de grens bij Sellingen (Groningen), worden gummikogels ingezet om wolven af te schrikken. Dat zegt Johannes Hempen, plaatsvervangend burgemeester van Wippingen. De 1000 inwoners van dat dorp maken zich al geruime tijd zorgen over wolven die in hun nabijheid verblijven en zich dichter bij…

Lees verder

Meer edelherten en wilde zwijnen afgeschoten op de Veluwe in 2020-2021

In het afgelopen jaar zijn een historisch hoog aantal edelherten afgeschoten op de Veluwe. Het gaat om 1740 dieren, zo meldt de Faunabeheereenheid Gelderland in het jaarrapport over het seizoen 2020-2021. Het aantal ligt ruim 200 hoger dan in het voorgaande jachtseizoen. In de afgelopen jaren is het aantal edelherten…

Lees verder

Schadebestrijding landelijke en provinciale vrijgestelde soorten in Gelderland voorlopig niet meer toegestaan m.i.v. 18 augustus 2021

De FBE Gelderland meldt dat met ingang van 18 augustus a.s. schadebestrijding op de landelijk en provinciaal vrijgestelde soorten in Gelderland niet meer is toegestaan. Het is momenteel nog onbekend tot hoelang deze intrekking zal gelden.  Gevolgen jachtseizoen Voor konijn geldt dat het jachtseizoen van 15 augustus 2021 tot en…

Lees verder

District Uckermark – Duitsland getroffen door Afrikaanse varkenspest

Bron: Nieuwe Oogst.nl In het Duitse district Uckermark, grenzend aan Polen, is een met Afrikaanse varkenspest (AVP) besmet wild zwijn aangetroffen. De maatregelen tegen verdere verspreiding zijn aangescherpt, maar diefstal van onder meer hekelementen zorgt voor moeilijkheden. De eerste AVP-besmetting in het district Uckermark is bevestigd op 12 augustus. Een…

Lees verder

Vogelgriep H5 aangetroffen in Eemdijk provincie Utrecht

H5-besmette gans aangetroffen in Utrechtse Eemdijk Bij een gans op een hobbylocatie in het Utrechtse Eemdijk is H5 vogelgriep aangetroffen, waarschijnlijk hoog pathogeen. De NVWA ontving afgelopen dinsdag 3 augustus een verdenking van een met vogelgriep besmette gans op een hobbylocatie met 19 ganzen in een vijver in Eemdijk. De…

Lees verder

Uitnodiging bijeenkomst NOJG Regio’s Noord- en Zuid-Holland te Zwanenburg 18 september 2021

Uitnodiging bijeenkomst NOJG Regio’s Noord- en Zuid-Holland te Zwanenburg 18 september 2021 Is het zinvol één NOJG regio Holland te vormen door samenvoeging van de NOJG regio’s Noord-Holland en Zuid-Holland? Die vraag zou voorjaar 2020 al met de leden uitgewerkt worden in een gezellige brede bijeenkomst.

Lees verder

VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OPLEIDINGEN (M/V) STICHTING JACHTOPLEIDINGEN NEDERLAND

VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OPLEIDINGEN (M/V) Wie zijn wij? De Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) verzorgt de basisopleiding voor het wettelijk verplichte jachtexamen. Daarnaast ontwikkelt en organiseert de SJN nog meer cursussen en examens op het gebied van jacht en faunabeheer. De SJN bestaat uit een bestuur en een kleine bureau-organisatie en…

Lees verder

Faunabeheereenheid Noord-Brabant mag zonder toestemming grondeigenaar team inzetten voor beheer wilde zwijnen

Etend wild zwijn

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op verzoek van de provinciale Faunabeheereenheid (FBE) toestemming gegeven voor de inzet van een team dat helpt bij het beheer van wilde zwijnen. Indien nodig is daar geen toestemming van de grondgebruiker of jachthouder voor nodig. Het beheer van wilde zwijnen in Noord-Brabant blijft…

Lees verder

Ruimte voor edelhert in circa 5000 hectare natuur in Flevoland

  De Faunabeheereenheid Flevoland stelt in een Faunabeheerplan Edelherten voor om binnen de provincie circa 5.000 hectare aan natuurgebieden aan te wijzen waar de aanwezigheid van deze hertensoort wordt getolereerd. Het gaat om gebieden langs de randmeren. Het beheerplan wordt in het najaar van 2021 voorgelegd aan het college van…

Lees verder

Interventieteam wilde zwijnen in Noord-Brabant

provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant toestemming verleend voor de inzet van een interventieteam wilde zwijnen. Beheer van wilde zwijnen is belangrijk om de kans op introductie van de Afrikaanse Varkenspest zo klein mogelijk te maken, het risico op aanrijdingen te beperken en om schade…

Lees verder

Provincie Noord-Holland keurt ganzenbeheerplan goed

Provincie Noord-holland

(14 juli 2021) Om ook de komende jaren ervoor te zorgen dat de overlast van ganzen niet toeneemt, heeft provincie Noord-Holland het nieuwe ganzenbeheerplan goedgekeurd. Door naast bestaande maatregelen in een aantal Europees beschermde Natura 2000-gebieden ook gericht uitvoerders in te zetten, moet schade aan natuur en landbouw door ganzenvraat verder…

Lees verder

Inspraak voortaan verplicht bij verlenen van natuurvergunningen

    bron: Raad van State, 14/07/2021 De Raad van State heeft in een uitspraak van woensdag 14 juli bepaald dat overheden inspraak moeten bieden voordat zij beslissen op een aanvraag voor een natuurvergunning. Die verplichting volgt uit de Europese Habitatrichtlijn en het Verdrag van Aarhus. Verschillende overheden bieden op dit…

Lees verder