Provincie Overijssel moet voor of op 1 april een uitspraak doen op bezwaar Vogelbescherming of ganzen bestrijding vergunning plichtig NB wet is in het kader van de Natura 2000 gebieden.

Uitspraak 201502057/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 25 maart 2015 Tegen: het college van gedeputeerde staten van Overijssel Proceduresoort: Voorlopige voorziening Rechtsgebied: Algemene kamer – Hoger Beroep – Flora en fauna 201502057/1/R2. Datum uitspraak: 25 maart 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…

Lees verder