Nulstandsbeleid voor wilde zwijnen moet worden bijgesteld

Integreer het nulstandsbeleid voor wilde zwijnen in een specifieker ruimtelijk beleid waarin partijen afspraken maken. Dat kan bijvoorbeeld in regionaal overleg. Daar kunnen afspraken worden gemaakt over enerzijds gebieden waarin nulstandsbeleid feitelijk leefgebiedenbeleid wordt en anderzijds gebieden waar het nulstandsbeleid standvastig wordt nageleefd, bijvoorbeeld in gebieden met een hoge intensiteit…

Lees verder