Aanvullende tegemoetkoming Gelderland bij schade winterganzen

De provincie Gelderland vult de tegemoetkoming van het Faunafonds voor landbouwschade door winterganzen op grasland buiten rustgebieden aan tot 100% van de getaxeerde schade. Gedeputeerde Staten vragen het Faunafonds deze regeling uit te voeren. Het gaat om een toeslag bovenop de landelijke normen. De regeling geldt voor 5 jaar en…

Lees verder