• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Adviescommissie ‘Preventie wolvenschade’ in Noord-Brabant.

De provincie Noord-Brabant heeft een adviescommissie ‘Preventie wolvenschade’ ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, schapenhouders, natuurorganisaties, faunabeheer en gemeenten en wordt voorgezeten door Pieter van Geel. De adviescommissie wordt ingesteld voor een jaar en zal de provincie adviseren over preventieve maatregelen, de financiering hiervan en de beste manier van samenwerking.

Meer informatie

Print Friendly, PDF & Email