Onduidelijkheid over de uitleg van het gebruik van lokmiddelen, bij bestrijding landelijk vrijgestelde diersoorten.

Door de onduidelijkheid die momenteel heerst over het gebruik van lokmiddelen bij het bestrijden of voorkomen van schade door de landelijk vrijgestelde diersoorten conform de fingerende Faunabeheerplannen, adviseert de NOJG haar leden deze lokmiddelen voorlopig niet te gebruiken totdat er duidelijkheid over is.   Bij de invoering van de Wet…

Lees verder