Brief en voorstellen FPG aangaande Bestuurssamenstelling en functioneren wildbeheereenheden (WBE’s) in Nederland

    Aan de leden van het Inter Provinciaal Overleg t.a.v.: de heer J.J. van Dijk en de heer H. Meijdam Postbus 16107 2500 BC Den Haag   Uw ref.: Onze ref.: PG 16.059/662.01 Betreft: Bestuurssamenstelling en functioneren wildbeheereenheden (WBE’s) De Klomp, 17 juni 2016   Geachte leden van het Bestuur,…

Lees verder

Uitnodiging voor Het Nederlands Kampioenschap Jachthoornblazer in en om Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch – zaterdag 28 mei 2016

COMITÉ VAN AANBEVELING De heer Ger P.J.Koopmans, Gedeputeerde Provincie L imburg Mevrouw Monique De Boer-Beerta, Burgemeester Roerdalen De heer Jan L.M. Hol De heer Michel P.G. Stassen De heer Patrick J. Huurdeman De heer Gerrit J.M. Janssen WBE Roerstreek,Wildbeheereenheid Betreft: Uitnodiging Geachte Dames en Heren, Vlodrop, 4 mei 2016 Op…

Lees verder

Beantwoording vragen over het aanbieden van jachtarrangementen

Datum    9 maart 2016 Betreft    Beantwoording vragen over het aanbieden van jachtarrangementen Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Leenders en Van Dekken (beiden PvdA) over het aanbieden van jachtarrangementen in Nederland (kenmerk 2016Z02223, ingezonden 3 februari 2016). 1 Heeft u mogelijkheden, nu uit…

Lees verder

Beantwoording vragen over het bericht ‘Bureaucratie verdrijft jacht uit Groene Hart’

Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de heer Rudmer Heerema (VVD) over het bericht ‘Bureaucratie verdrijft jacht uit Groene Hart’ (kenmerk 2016Z00982, ingezonden 20 januari 2016). 1 Bent u bekend met het bericht ‘Bureaucratie verdrijft jacht uit Groene Hart’?1 Antwoord: Ja. 2 Wat is uw reactie op het…

Lees verder

Duitse cursus ‘Kundigen Person’ op 11 Maart 2016 te Amersfoort.

Nog steeds komt het regelmatig voor dat Nederlandse en Belgische jagers bij het boeken van een jachttrip bij de Landes- of Bundesforst niet (kunnen) voldoen aan de vereiste status van ‘Kundigen Person’ en daardoor niet kunnen deelnemen aan aanzit- of drukjachten. Jagdburo NimrodiA uit Haaksbergen organiseerde in samenwerking met jachtforum.nl  enkele ‘Schulungslehrgange…

Lees verder

Basiscursus grofwild

Jachtpraktijk (www.grofwildcursus.nl) heeft met Stichting Jachtopleidingen Nederland een principe overeenkomst afgesloten. De overeenkomst voorziet in een verregaande samenwerking. Zo heeft de SJN heeft de cursus “Basis Grofwild” in het leven geroepen. De Korte Grofwildcursus van Jachtpraktijk ligt hieronder als fundament. De cursus “Basis Grofwild” zal te volgen zijn vanaf juni…

Lees verder

Deelname Dierenbescherming in faunabeheereenheden onzeker

Nadat eerder dit jaar de Tweede Kamer al instemde is de nieuwe Wet natuurbescherming op 15 december ook door de Eerste Kamer aangenomen. In een aangenomen motie staat dat een aantal landelijke organisaties, zoals de Dierenbescherming en Faunabescherming, plek moet krijgen in de regionale faunabeheereenheden. Of de Dierenbescherming plaats wil…

Lees verder

Landelijke sterfte onder konijnen door virusziekte VHD

8 december 2015 Bijgewerkt tot 9 december 16:45 Recent zijn vanuit diverse delen van het land (onder andere regio Nijmegen, Groningen, Utrecht) meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Het gaat hier om wilde én tamme konijnen. Verschillende van deze konijnen zijn onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Uit…

Lees verder

Natura 2000 gebieden zijn geen natuurreservaten

Geen ander Europees land heeft zo groot areaal Natura 2000 aangewezen als Nederland. Dit EU beleid van bescherming van leefomgevingen is bevordering van biodiversiteit van hierin voorkomende inheemse soorten flora & fauna. Door bescherming van reeds aanwezige habitattypes wil men daarin voorkomende flora & fauna soorten beschermen en hun instandhouding…

Lees verder

Natura 2000-gebieden zijn geen natuurreservaten!

Zelfs Hoge Veluwe in knel door uitvoering EU-natuurwetgeving Er is meer aandacht nodig voor mens en bedrijf rondom Natura 2000-gebieden. Dat is de conclusie van de zitting over de fitness check van de Europese natuurwetging deze week in Brussel. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik: “Het is te gek voor woorden dat zelfs…

Lees verder

Actief zijn in natuur voor Nederlandse jager belangrijkste motivatie

Jachtseizoen 15 oktober van start Amersfoort – Op 15 oktober opent de benuttingsjacht op haas, fazant en houtduif. Vanaf 15 augustus mogen wilde eend en konijn worden bejaagd. Jagers mogen in dit seizoen, dat loopt tot en met 31 januari, wild oogsten in hun jachtvelden. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging deed…

Lees verder