Bewaarloon wapens en uitgifte vergoeding Europees vuurwapenpas fors omhoog per 1 jan 2024

image_pdfimage_print
Middels deze mail informeren wij jullie over het voornemen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om per 1 januari 2024 het bewaarloon en de onkostenvergoeding voor de afgifte van de Europese vuurwapenpas te wijzigen, zie ook de bijlage de publicatie in de Staatscourant.
Bewaarloon

In 1996 is het bewaarloon vastgesteld op €2,27 (toentertijd f 5,-). Sedertdien is het bewaarloon niet geïndexeerd. Dit heeft als gevolg dat het bewaarloon niet meer kostendekkend is voor de tijd, capaciteit en middelen die de korpschef van de politie moet inzetten om gevolg te kunnen geven aan de wettelijke taak met betrekking tot het in bewaring nemen van wapens.

Omdat de bewaring doorgaans het gevolg zal zijn van een voor de bezitter reeds nadelige en door hem niet gewenste situatie, is het redelijk niet reeds vanaf het begin van de bewaring bewaarloon te verlangen. Om die reden wordt daarvan in de aanvangsperiode (die in de regeling is gesteld op 3 kalendermaanden) afgezien.

De korpschef van de politie heeft in 2021 onderzocht welke kosten worden gemaakt bij het in bewaring geven van wapens. Op basis van de kostenanalyse van de korpschef is het voornemen om het bewaarloon vast te stellen op €15,- per maand.

Onkostenvergoeding afgifte Europese vuurwapenpas

Sinds 15 maart 2006 heft de politie een onkostenvergoeding van €40,- voor de afgifte van een Europese Vuurwapenpas en €5,- voor de verlenging van de geldigheidsduur daarvan. De kosten die de politie maakt zijn sinds 15 maart 2006 niet geïndexeerd.

De politie koopt de pas momenteel in voor €72,60. Derhalve is het voornemen om de onkostenvergoeding voor de afgifte van een Europese Vuurwapenpas vast te stellen op €72,60.

Voor de overige kosten ten aanzien van onder meer de tijd, capaciteit en middelen die de korpschef van de politie moet inzetten om gevolg te kunnen geven aan de afgifte én verlenging van de Europese vuurwapenpas is (nog) geen geactualiseerde kostenanalyse gemaakt.

 

Wij vertrouwen erop jullie hiermee tijdig en voldoende te hebben geïnformeerd.

……………………………………………………………………….
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Strafrechtelijke Handhaving

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag


Zie de publicatie in de Staatscourant:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download

Reacties zijn gesloten.