Wijziging Jachtaansprakelijkheidsverzekering voor leden NOJG, die buiten NL, België of Duitsland wonen vanaf 1-4-2020.

Wijzing Jachtaansprakelijkheidsverzekering ten name van de NOJG leden, die buiten NL, België of Duitsland wonen. Per 1-4-2017 zijn nieuwe polisvoorwaarden toegepast. In samenhang daarmee zijn onderdelen van de polis herschreven. Europese wetgeving maakt het mogelijk om binnen de Europese ruimte vanuit een Europese lidstaat verzekeringen aan te bieden aan een inwoner …

Lees verder