De Jagersverenigingen willen hun leden bedanken voor de reacties op de internet consultaties wildsoorten

image_pdfimage_print

Er zijn meer dan 3200 reacties geweest op de internetconsultatie wildsoorten op het voorstel van de minister van de Wal van natuur en Stikstof, om het konijn landelijk niet te openen en de haas voor 3 provincies. De NOJG en ook de Jagersvereniging zijn verheugd te zien dat er zoveel gefundeerde reacties zijn geweest door jachthouders, wildbeheereenheden en jachtaktehouders en dat hierdoor ook veel gebiedsgericht informatie is verstrekt. Hieruit blijkt dat ze de minister vragen af te zien van beslissingen, die op omstreden onjuiste data dreigen genomen te worden. Zij willen al hun leden hiervoor bedanken. Voor zover er sprake is van een actuele dalende populatietrend is ook al meermaals en onomstreden aangetoond dat die niet is toe schrijven aan de jacht!

Uit deze ingediende kritische en uitgebreid onderbouwde zienswijzen, blijkt dat de actuele stand van de haas stabiel is en konijn en vinden de meesten dat er verkeerde methoden en referentiejaren zijn gebruikt waarop de staat van instandhouding van de haas en konijn zijn bepaald en worden de theoretische regels van de Habitatrichtlijn die niet van toepassing zijn op de wildsoorten door de WUR gebruikt. Dat is anders dan voor soorten van de Europese Habitatrichtlijn.

Behandeling jachtdossier waarschijnlijk pas na zomerreces Tweede Kamer

Naar het zich laat aanzien zal de Tweede Kamer zich pas na het zomerreces buigen over het jachtdossier. Op 6 oktober staat een commissiedebat Natuur gepland, waaronder ook dit onderwerp valt. Naar verluidt wil de Kamer enkele weken daarvoor een rondetafelgesprek over jacht organiseren. Tijdens deze twee activiteiten zouden Kamerleden en stakeholders in de gelegenheid gesteld moeten worden verdere inzichten bij te dragen aan het vraagstuk. Ook dit pleit ervoor dat de minister nu geen overhaaste beslissingen neemt, maar de noodzakelijke input betrekt bij haar overwegingen.

Reacties zijn gesloten.