Dijkveiligheid moet prioriteit hebben: gezamenlijk standpunt van de 10 kustjagersverenigingen in Nedersaksen en de staatsjagersvereniging in Bremen over de wolf.

image_pdfimage_print

 

 
10 Kustjagersverenigingen in Nedersaksen en de districtsjagersvereniging Bremen nemen een gezamenlijk standpunt over wolven aan.

10 Kustjagersverenigingen in Nedersaksen en de districtsjagersvereniging Bremen nemen een gezamenlijk standpunt over wolven aan. (Bron: Rolfes/DJV)


Vandaag, donderdag (6 april), hebben de 10 kustjagersverenigingen van de Staatsjagersvereniging van Nedersaksen (LJN) en de Bremer Staatsjagersvereniging een gezamenlijk standpunt over wolven in Aurich gepresenteerd en ondertekend. Naast de jachtverenigingen van Aurich, Emden, Friesland Wilhelmshaven, Leer, Norden, Wittmund, Wesermarsch Hadeln-Cuxhaven, Stade, Wesermünde-Bremerhaven en de Landesjägerschaft Bremen eV ondertekende ook de Landesjägerschaft Niedersachsen eV het papier.

“Al generaties, zo niet eeuwen, heeft dijkveiligheid de hoogste prioriteit aan de Duitse Noordzeekust. Deze basishouding wordt momenteel in twijfel getrokken door soortbeschermingsdoelen – hier in het bijzonder de bescherming van wolven”, zegt Simon Grootes, districtsvoorzitter van de jagersverenigingen in het district Ostfriesland en voorzitter van de Wittmund-jagersvereniging.

In hun position paper roepen ze de regionale federale en deelstaatparlementariërs op om zich aan de kust in te zetten voor een optimale verzorging van de dijken via de veestapel en daarmee voor een maximale bescherming van bezittingen en in extreme gevallen het leven van 1,1 miljoen mensen. Nedersaksen en 680.000 inwoners van Bremen die erop vertrouwen dat de maximale veiligheid en kwaliteit van de dijken wordt gegarandeerd. De internationale beschermingsinspanningen – bijvoorbeeld via de Habitatrichtlijn van de Europese Unie – hebben ertoe geleid dat de West-Europese wolf noch in Duitsland, noch in Nedersaksen in zijn populatie wordt bedreigd, integendeel.

Bovendien zal de aanwezigheid van territoriale kuddes in de klassieke graslandgebieden aan de kust in strijd zijn met het politieke doel van “begrazing” en zo een verdere achteruitgang van de begrazing en het daarmee gepaard gaande verlies van leefgebied en biodiversiteit in de hand werken.

“We doen een beroep op de regionale parlementsleden om hun bijzondere verantwoordelijkheid op te nemen en aan te dringen op de uitvoering van het akkoord in het regeerakkoord op federaal en deelstaatniveau, voor een regionaal gedifferentieerd portefeuillebeheer dat voldoet aan de Europese wetgeving”, voegt de hulpsheriff. Districtsvoorzitter (Jägerschaft Aurich), Gernold Lengert.

Hier vindt u het position paper “Auricher Declaration”

Reacties zijn gesloten.