Is de jacht een bedreiging voor de natuur?

image_pdfimage_print

De jacht wordt vaak ten onrechte afgeschilderd als een grote druk op de natuur zonder zorgvuldige beoordeling van de gegevens.

In deze context heeft FACE de door de lidstaten ingediende rapporten over de belasting en bedreigingen van de natuur voor de periode 2013-2018 zorgvuldig beoordeeld om duidelijkheid te verschaffen over de hoge belastingen die van invloed zijn op vogelsoorten (met name de soorten die worden vermeld in bijlage II ( bejaagbaar) van de Vogelrichtlijn) en grote carnivoren in Europa.

We hebben gevonden dat:
  • De jacht is verantwoordelijk voor een extreem laag aandeel van de gerapporteerde hoge belastingen voor habitats en soorten die onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vallen.
  • De helft van de vogelsoorten waarvoor de jacht werd gerapporteerd als een hoge druk, zijn soorten met een goede status en trends in de Europese Unie (EU).
  • Habitatverlies door landbouw en verstedelijking vormt de grootste druk op vogels.
  • De belangrijkste gerapporteerde druk voor grote carnivoren is de impact van infrastructuur en illegaal doden.
  • Terwijl de Europese natuur onder meervoudige druk staat, zijn jagers belangrijke spelers in het behoud van zowel vogels als grote carnivoren.

 

Hoewel de vangst deel uitmaakt van de jachtactiviteit, is dit vaak marginaal in vergelijking met de populatieomvang, zoals blijkt uit oogstgegevens, en jagers voeren het hele jaar door acties uit voor natuurbehoud. Het Biodiversiteitsmanifest  van FACE toont een grote verscheidenheid aan acties van jagers die de biodiversiteit in heel Europa ten goede komen.

Lees hier ons rapport met meer informatie:Download het FACE RAPPORT

FACE is de stem van Europese jagers. We zorgen ervoor dat de jacht goed blijft voor jagers, de samenleving en de natuur.
www.face.eu


FACE is de Europese Federatie voor Jacht en Natuurbehoud. FACE, opgericht in 1977, vertegenwoordigt de belangen van de 7 miljoen jagers in Europa als een internationale niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk. FACE bestaat uit nationale jagersverenigingen uit 37 Europese landen, waaronder de EU-28. FACE wordt ondersteund door 7 geassocieerde leden en is gevestigd in Brussel. FACE handhaaft het principe van duurzaam gebruik en is sinds 1987 lid van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). FACE werkt samen met haar partners aan een reeks jachtgerelateerde zaken, van internationale natuurbeschermingsovereenkomsten tot lokale implementatiekwesties met de doel de jacht in heel Europa te ondersteunen.

 

Reacties zijn gesloten.