Nieuwe verordening wildbeheereenheden Flevoland van kracht

image_pdfimage_print

Provincie Flevoland hoeft de verordening over de wildbeheereenheden niet op te schorten. Dat heeft de rechter op 24 juni 2022 beslist. De Wildbeheereenheid Flevoland had in een kort geding om uitstel gevraagd. Dit verzoek heeft de rechter afgewezen. De provincie heeft deze week de verordening alsnog officieel bekendgemaakt in het Provinciaal Blad. Daar was in afwachting van de uitspraak namelijk mee gewacht.

De verordening geldt met ingang van donderdag 30 juni 2022.

De nieuwe verordening is erop gericht om de regionale herkenbaarheid en de kwaliteit van de data van de wildbeheereenheden te vergroten. Zo is er vanaf nu één wildbeheereenheid in de Noordoostpolder, één in Zuidelijk Flevoland en één in Oostelijk Flevoland.

De nieuwe wildbeheereenheden zijn in januari 2022 al opgericht en een groot aantal leden heeft zich hierbij aangemeld. Het maximale aantal wildbeheereenheden dat op grond van de verordening is toegestaan is hiermee bereikt. Dat betekent dat de Wildbeheereenheid Flevoland vanaf nu de taken als wildbeheereenheid niet meer kan uitvoeren.

De leden kunnen lid worden van een van de drie nieuwe wildbeheereenheden en op die manier hun werkzaamheden in het veld blijven uitvoeren. De nieuwe beheereenheden zijn ook bezig met het afsluiten van jachthuurovereenkomsten. Jagers kunnen zich aanmelden bij de nieuwe wildbeheereenheden via een mail aan wildbeheereenheden@faunabeheerflevoland.nl.

Schadebestrijding en beheer

Schadebestrijding en beheer loopt via de Faunabeheereenheid Flevoland. Veel vormen van schadebestrijding en beheer kunnen gewoon door blijven gaan. Dat geldt ook voor het beheer van reeën op terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Flevo-landschap. Wanneer de jacht in het najaar wordt geopend kunnen alleen leden van de wildbeheereenheden Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland gebruik maken van deze mogelijkheid.

Toezicht en handhaving

De uitvoering van toezicht en handhaving heeft de provincie sinds 2019 volledig belegd bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek. Een team van groene handhavers ziet toe op de uitvoering van de Wet natuurbescherming en de provinciale regels. Ook in de toekomst zal de omgevingsdienst dit blijven doen. Recent heeft men de formatie hiervoor uitgebreid.

 

bron: Provincie Flevoland , 30/06/2022

Reacties zijn gesloten.