Nieuwsbrief Omgevingswet – jachtaansprakelijkheidsverzekering

image_pdfimage_print

Geacht NOJG lid,

Deze informatiebrief heeft betrekking op de jachtaansprakelijkheidsverzekering verstrekt door Ecclesia. Heeft u geen jachtverzekering via Ecclesia, dan mag u deze brief ter kennisgeving aannemen.

Per 1 januari 2024 is de ‘Omgevingswet’ van kracht gegaan. Deze wet heeft de ‘Wet Natuurbescherming’ vervangen. Dit betekent dat de vergunningssoort ‘Jachtakte’ niet meer bestaat. De nieuwe naam is ‘Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit’.

Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn er momenteel problemen bij Ecclesia bij het afgeven van verzekeringsbewijzen. De reden hiervoor is dat de achterliggende hoofdverzekeraar, overigens dezelfde als bij de Jagersvereniging, kennelijk op juridische problemen is gestuit vanwege de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Op moment van schrijven wordt de Jachtaansprakelijkheidsverzekering conform de nieuwe wet gewijzigd en wij verwachten dat het aanstaande weekend alles is opgelost en de website verzekerdejager.nl weer in de lucht is.

Wij adviseren u tot maandag te wachten met het aanvragen van uw verzekering om eventuele frustratie te voorkomen.

Wat betekent dit voor de lopende en de reeds nieuw verstrekte verzekeringsbewijzen?

  1. Voor de lopende 3-jarige verzekeringsbewijzen geldt een overgangsregeling.
    Verzekeringsbewijzen met een 3-jarige looptijd verstrekt in 2022-2023 blijven geldig. Voor leden met deze verzekeringsbewijzen verandert er dan ook niets. U hoeft geen nieuw verzekeringsbewijs aan te vragen.
  2. De nieuw verstrekte verzekeringsbewijzen per 1 januari 2024 zijn niet geldig en worden aangepast
    De nieuwe verzekeringsbewijzen (geldigheidsperiode 1 jaar én 3 jaar), die al zijn verstrekt dit jaar, zijn ongeldig en dienen te worden aangepast.
    Na correctie worden leden, die op dit moment een ongeldig verzekeringsbewijs hebben ontvangen, een nieuw verzekeringsbewijs toegezonden.

De politie heeft in elk geval aangegeven dat alle afspraken met betrekking tot het verkrijgen van de akte doorgang kunnen vinden én dat het verzekeringsbewijs op een later moment mag worden nagestuurd.

We betreuren de onduidelijkheid, maar zowel NOJG als Ecclesia zijn nu eenmaal afhankelijk van de achterliggende hoofdverzekeraar.

We moeten even het tijdens het jagen geleerde geduld beproeven…

 Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

Vriendelijke groet,

Mr. Maurice J.J.E. Stassen

Reacties zijn gesloten.