Provinciale Staten Flevoland wil splisting Wbe Flevoland in 3 aparte Wbe’s

image_pdfimage_print

 

Jagers tegen opdelen Wildbeheereenheid Flevoland

De Wildbeheereenheid Flevoland dient te worden opgesplitst in drie aparte wildbeheereenheden dit is woensdagavond besloten tijdens een vergadering van Provinciale Staten.

Een groot deel van de leden van de WBE is tegen het voorstel en overweegt nu juridische stappen.

De Wildbeheereenheid (WBE) Flevoland ziet geen meerwaarde in het opsplitsen van hun vereniging in drie aparte eenheden. Als provincie Flevoland het plan toch doorzet, stapt het verenigingsbestuur naar de rechter.

Dat zegt WBE-voorzitter Henk Suelmann voorafgaand aan een debat over de mogelijke opdeling komende woensdag in Provinciale Staten. Provincie Flevoland stelt dat de opdeling in drie WBE’s, voor de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, het verlenen van ontheffingen makkelijker maakt. Die zijn dan beter toe te spitsen op de lokale situatie.

Volgens Suelmann maakt een opsplitsing het werk van de aangesloten jagers in Flevoland er alleen maar lastiger op. ‘Je moet een goed functionerende vereniging niet willen opdelen, 95 procent van onze leden steunt ons daarin. Een voetbalvereniging wordt er ook niet beter op als je die in drieën opdeelt.’

Persoonlijke opvattingen

In Suelmanns ogen is er geen wettelijke aanleiding, maar spelen eerder persoonlijke opvattingen een rol. ‘Een overheid mag volgens de juristen die wij raadpleegden ook niet ingrijpen in een privaatrechtelijke vereniging, zeker als daar wettelijk geen aanleiding voor is.’

LTO Noord Flevoland stelt zich neutraal op in het conflict. ‘Zo lang het bestrijden van wildschade er maar niet onder lijdt’, zegt voorzitter Arnold Michielsen.

Reacties zijn gesloten.