Uw partner in het Faunabeheer in Nederland
Regelgeving Gekwalificeerd Persoon wordt aangepast

Regelgeving Gekwalificeerd Persoon wordt aangepast

image_pdfimage_print
wilde zwijnen geschotenHet ministerie van LNV (NVWA) heeft in samenspraak met o.a. SJN, de Jagersvereniging en de NOJG overlegd de aanpassing van de Wetgeving ten aanzien van gekwalificeerde personen (GP). De overeenkomst moest worden aangepast om te voldoen aan een gewijzigde Benelux overeenkomst op dat punt (Beneluxbeschikking M(2019)13).  De Benelux overeenkomst betreft met name een onderlinge erkenning van elkaars gekwalificeerde personen en de aanleg van een (digitaal) register dat in de Benelux-landen is te raadplegen.
Vanuit de NVWA bestond sterk de wens om eens in de vier jaar de lijst van gekwalificeerde personen op te schonen, middels een verplicht examen.
Standpunt van de Jagersvereniging

De Jagersvereniging heeft aangegeven dat zij voorstander is van het aanleggen van een register dat in Benelux-verband kan worden geraadpleegd. Dit vereenvoudigd de administratieve lasten van onze Gekwalificeerde personen en maakt het makkelijker om in betrokken landen geschoten wild in het veld te beoordelen op eventuele voedselveiligheidsrisico’s. De Jagersvereniging vindt dan ook dat het goed zou zijn als meerdere landen tot een vergelijkbare erkenning en harmonisatie zouden komen.

De verplichte hertoetsing leidt echter tot een onevenredige verzwaring voor de Nederlandse GP, terwijl wij wel belang hechten aan een continue proces van bijscholing, gericht op actuele dierziektes en zoönosen dat de kwaliteit van de Gekwalificeerd Persoon(GP) up date houdt.

Bereikte overeenstemming

Er wordt voorzien in een register van Gekwalificeerde Personen, dat ook in de andere Benelux-landen kan worden geraadpleegd.

De NVWA gebruikt deze lijst voor het informeren van de Nederlands GP over actuele dierziektes en symptomen waarop gelet dient te worden.

  • Een maal in de vier jaar wordt middels een verplichte herscholingsmodule de lijst van Nederlandse GP geactualiseerd.
  • Tijdens deze digitale bijeenkomst zal de nadruk liggen op het delen van nieuwe inzichten en nieuwe informatie waarbij ook enkele belangrijke punten uit de cursus Wildhygiëne worden meegenomen.
  • Het verplichte karakter van deelname zorgt ervoor dat de GP, deze nieuwe inzichten tot zich nemen.
  • Het niet deelnemen aan deze bijeenkomst kan aanleiding zijn de GP-registratie door te halen.
  • Een toets maakt geen onderdeel uit van deze verplichte bijscholing.
  • Deze manier van bijscholing komt overeen met andere vormen die in Nederland gebruikelijk zijn, bijv. in de luchtvaart d.m.v. een herhalingseminar vlieginstructeur.

Het ministerie van LNV is gevraagd actief aan de slag te gaan om er voor te zorgen dat ook België en Luxemburg deze route zullen volgen. Er ontstaat anders scheefgroei tussen de drie landen en dat ondermijnt de acceptatie en vertrouwen in de Benelux-overeenkomst in het algemeen en in de kwalificatie van de GP’s in het bijzonder.

Aanpassing van de wetgeving mag niet leiden tot (extra) beperkingen voor jagers die geen GP zijn.