Gezamenlijke aanpak voor herstel biodiversiteit platteland

PERSBERICHT 22 november 2017 Gezamenlijke aanpak voor herstel biodiversiteit platteland Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor de zomer 2018…

Lees verder

Watervogels steeds belangrijker voor biodiversiteit moerasgebieden

Watervogels spelen een steeds belangrijkere rol in het behoud van biodiversiteit in moerasgebieden. Dit concludeert Erik Kleyheeg op basis van zijn onderzoek naar de verspreiding van plantenzaden door wilde eenden. Iedere wilde eend blijkt jaarlijks duizenden zaden te verspreiden. Daarbij is de verspreiding in drogere streken groter dan in nattere…

Lees verder