Tegemoetkomingen in faunaschade in 2022 gestegen naar ruim 44 miljoen

image_pdfimage_print

Provincies keerden in 2022 voor ruim 44,1 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade uit. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Het aantal aanvragen voor een tegemoetkoming steeg van 6.700 naar 7.700. Deze toename werd onder meer veroorzaakt door 300 aanvragen voor wolvenschade aan vee. De meeste schade werd veroorzaakt door ganzen aan grasland. In de provincie Friesland is de meeste schade uitgekeerd. Het is hier vooral de brandgans die voor schade zorgt.

De stijging van het uitgekeerde bedrag aan faunaschade in 2022 wordt voor een deel veroorzaakt door de hogere prijzen van voorjaarsgras, zomergras en biologisch gras. De droge stofprijs van niet-biologisch voorjaarsgras steeg van 29 cent per kilo in 2021 naar 31 cent per kilo in 2022 en voor biologisch voorjaarsgras van 47 cent naar 57 cent per kilo. De tegemoetkoming in schade is gebaseerd op deze droge stofprijzen.

Het aantal aanvragen voor tegemoetkomingen steeg met 15% ten opzichte van 2021. BIJ12 denkt dat grondgebruikers beter de weg weten te vinden om – al dan niet met professionele hulp – een tegemoetkoming aan te vragen. Ook zijn in 2022 meer wolvenaanvallen geweest op landbouwhuisdieren, zoals schapen. In totaal werd voor 235.188 aan wolvenschade tegemoetgekomen. Dit is 0,5% van de totale uitgekeerde faunaschade in 2022.

gedood schaap wolfDe faunaschadecijfers hebben betrekking op schade die is opgetreden in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022. Dit komt door de schade die vanaf november optreedt, bijvoorbeeld aan gras, pas in het voorjaar beoordeeld en vergoed kan worden. Het aangegeven jaartal geeft het jaar weer waarin de schade optreedt en niet het jaar waarin de tegemoetkoming in schade wordt uitgekeerd. Ook voor de wolvenschade geldt dat het gaat om tegemoetkomingen van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022.

De cijfers over 2022 gaan over de tegemoetkomingen in faunaschade die aan grondgebruikers zijn uitgekeerd. Dit is echter niet de totale schade. BIJ12 keert alleen tegemoetkomingen uit voor schade die door beschermde, inheemse diersoorten wordt toegebracht. Schade door vrijgestelde soorten of exoten, zoals nijlganzen, valt daar bijvoorbeeld niet onder. Ook schadegevallen die niet aan de eisen voor een tegemoetkoming voldoen, of waarvoor om een andere reden geen aanvraag voor tegemoetkoming is ingediend, zitten niet in deze cijfers. Daarnaast is er ook schade aan gewassen waarvoor geen tegemoetkoming wordt aangevraagd.

De cijfers van 2022 en voorgaande jaren zijn ook te raadplegen op de website van BIJ12. Daar geeft de Monitor Faunaschade de mogelijkheid om per provincie, diersoort, gewas en jaartal faunaschadecijfers op te vragen.

 

bron: BIJ12, 04/07/2023

Reacties zijn gesloten.