Tweede Kamer wijst deel natuurplan EU-Frans Timmermans af

image_pdfimage_print

 

De meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich op initiatief van BoerBurgerBeweging (BBB), Caroline van der Plas uitgesproken tegen de nieuwe natuurplannen van Eurocommissaris Frans Timmermans. Die plannen dreigen heel Nederland op slot te zetten, vreest BBB.

Timmermans heeft in zijn Verordening natuurherstel een verslechteringsverbod opgenomen. Dat houdt in dat ook natuur rondom Natura 2000-gebieden niet mag verslechteren. Natuur in dorpen en steden valt daar ook onder. Door de nieuwe regels zullen (bouw)projecten binnen dorpen en steden compleet gaan vastlopen, verwacht BBB. En hierdoor lopen gemeenten vast in hun eigen ruimtelijke opgaven.

Binnenkort buigen de lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement zich over deze plannen. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas heeft een motie ingediend waarop het kabinet wordt verzocht zich maximaal in te zetten om dit verslechteringsverbod in de Verordening natuurherstel van tafel te halen, zodat Nederland niet verder op slot komt te zitten. De meerderheid van de Tweede Kamer steunde deze motie.

 
 

Reacties zijn gesloten.