Vergoedingen faunaschade in Gelderland gewijzigd

image_pdfimage_print

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan geen faunaschade op natuurgrond meer vergoeden. Het gaat om schades op grond die met een tegemoetkoming van de overheid is afgewaardeerd van landbouwgrond naar natuur en waarbij de grondbezitter ook nog een beheersvergoeding krijgt. 

Het Gelderse provinciebestuur heeft daarnaast het eigen risico geschrapt bij schades aangericht door de bever, das, lynx, otter en wilde kat. Door het eigen risico van 5% met een jaarlijks minimum van 250 euro per aanvrager was de drempel om schade door dassen en bevers te melden hoog. Het betreft vaak relatief kleine schades die nu te veel buiten beeld blijven. Dat kwam het draagvlak voor bescherming van deze dieren niet ten goede.

De provincie voert samen met terreinbeherende organisaties een evaluatie uit naar kostprijzen voor natuurbeheer en opbrengsten uit pacht van natuurgraspercelen. Verwacht wordt dat pachter en verpachter daarop zullen anticiperen bij het sluiten van de pachtovereenkomsten voor 2023. Voor die gevallen waar een meerjarig pachtcontract loopt, stelt de provincie een overgangstermijn tot 2025 voor.

 

bron: LTO Noord, 20/07/2022

Reacties zijn gesloten.