Deskundigenbericht e-screener gereed

image_pdfimage_print

In het najaar van 2019 is de e-screener in werking getreden. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers en bestaande verlofhouders verplicht moeten doen voor het verkrijgen en verlengen van een wapenverlof.

Al direct na invoering bleek dat het instrument niet functioneerde en er onterecht veel bestaande verlofhouders een negatieve score behaalden en uiteindelijk daardoor zelfs hun wapenverlof moesten inleveren.

Veel bezwaren vanuit de KNSA, de KNJV en NOJG, alsmede vanuit de Tweede Kamer, leidden uiteindelijk tot het stopzetten van de e-screener voor de bestaande verlofhouders. Helaas heeft de toenmalige Minister Grapperhaus destijds wel besloten om het instrument voor nieuwe verlofaanvragers in stand te houden. Maar ook daarvoor bleek dat het instrument niet functioneerde en dat onterecht aanvragen voor wapenverloven en jachtakten geweigerd werden en de betrokkenen vervolgens verplicht waren het tegendeel te bewijzen met een contra-indicatie, die door een psychiater of psycholoog moest worden uitgevoerd met daaraan verbonden hoge kosten van zo’n € 1.500,00.

De KNSA en de KNJV hebben zich daar niet bij neergelegd en de Rechtbank in Den Haag verzocht om een voorlopig deskundigenbericht te bevelen. De Rechtbank heeft aan dat verzoek gehoor gegeven en drie deskundigen zijn door de Rechtbank aangewezen om de e-screener aan een onderzoek te onderwerpen. De kosten daarvan zijn gedragen door de KNSA, de KNJV en de Staat.

Ondeugdelijk

Het eindrapport van de e-screener is inmiddels gereed en uit dat rapport blijkt volgens de KNSA en KNJV zonneklaar dat de e-screener ondeugdelijk is. Voorts blijkt ook dat de wijze waarop dit instrument door de politie wordt ingezet niet juist is. Sterker nog: de deskundigen adviseren om, als het instrument wordt gebruikt, dat alleen te laten uitvoeren door deskundigen zoals een psycholoog of een psychiater. Op een groot aantal onderdelen zoals de betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit, wordt de e-screener door de deskundigen als onvoldoende beoordeeld. 

De KNSA, de KNJV en NOJG zijn daarom van mening dat de inzet per direct moet worden stopgezet en het inlichtingenformulier (WM32) dat daarvóór werd gebruikt, ook weer voor nieuwe aanvragen moet worden gehanteerd.

Zij zullen de Minister van Justitie en Veiligheid verzoeken zo spoedig mogelijk hierover met hen in gesprek te gaan en tot die tijd de inzet van de e-screener op te schorten.

De belangenorganisaties zullen de Minister ook verzoeken om degenen die tot op heden vanwege de e-screener zijn benadeeld – door bijvoorbeeld de weigering van een verlof of de extra kosten die zij hebben moeten maken – te gaan compenseren.

Voor het volledige deskundigenrapport zie de bijlage. deskundigenrapport

Bron: KNSA


Reacties zijn gesloten.