Uitnodiging Algemene Ledenvergadering NOJG -donderdag 2 juni 2022 te Heteren

image_pdfimage_print

Geachte leden NOJG,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NOJG in Zalencentrum de Bongerd, Flessestraat 54 te Heteren op donderdag 2 juni a.s.

De zaal is open vanaf 19:30 uur alwaar u, na aanmelding, van koffie of thee wordt voorzien.

De agenda van de avond ziet er als volgt uit:

 1.  Opening door de voorzitter
 2.  Ingekomen stukken en mededelingen
 3.  Verslag Algemene Ledenvergadering 30 september 2021
 4.  Jaarverslag 2021
 5.  Financieel verslag 2021
 6.  Rekening 2021
 7.  Verslag kascommissie
 8.  Benoeming nieuw lid kascommissie

  PAUZE

  Inleiding door Rob Boom, adviseur Wet wapens en munitie

   

 9. Rondvraag
 10. Sluiting

NB: Alle stukken t.b.v. de agenda liggen bij de regiosecretariaten ter inzage

In afwachting van een goede opkomst,

Het Bestuur

Reacties zijn gesloten.