Jacht op wildsoorten voorlopig niet meer toegestaan: Fryslân keurde faunabeheerplan onterecht goed

image_pdfimage_print
 
Er mag in Fryslân voorlopig niet meer gejaagd worden op hazen, fazanten, wilde eenden, houtduiven en konijnen. De provincie trekt de goedkeuring voor het vorig jaar vastgesteld Faunabeheerplan weer in na bezwaar.
In zo’n Faunabeheerplan staat hoeveel diersoorten er gewenst zijn in een bepaald gebied. Het plan voor 2022-2026 is opgesteld door Faunabeheereenheid Fryslân (FBE), een samenwerking van jagers, boeren en terreinbeheerders.

Bezwaar Fauna4Life

Het plan moet worden voorgelegd en de provincie Fryslân heeft het op 21 december vorig jaar goedgekeurd. Stichting Fauna4Life heeft echter bezwaar gemaakt op de plannen. Deze landelijke stichting komt op voor de in het wild levende dieren in Nederland.
Een bezwaarcommissie van de provincie heeft daarom nogmaals naar de plannen gekeken en kwam tot de conclusie dat de goedkeuring moet worden ingetrokken.

Telgegevens missen

De reden daarvoor is dat de gegevens over tellingen van de soorten die mogen worden bejaagd niet volledig zijn.
Een aantal wildbeheereenheden heeft geen telgegevens en omdat die gegevens ontbreken wordt er niet aan wettelijke eisen voldaan.
 
Provincie Fryslân was daarvan op de hoogte, maar vond dat er met de plannen genoeg zicht op verbetering was. De bezwaarcommissie roept de provincie echter terug.
Het gevolg is dat er dus voorlopig niet meer gejaagd mag worden op de wildsoorten, tot er een eventueel nieuw en aangevuld faunabeheerplan ligt.

Nader Bericht FBE Fryslân,
 
Gedeputeerde Staten stelt zich op het standpunt dat in verband met het intrekken van goedkeuring aan het faunabeheerplan jacht 2022-2026, de jacht op de wildsoorten (fazant, haas, houtduif, konijn en wilde eend) niet kan plaatsvinden. De FBE verschilt met GS van mening of GS de bevoegdheid heeft om de jacht te sluiten als direct gevolg van het onthouden van goedkeuring. Vanwege de onduidelijkheid die er nu is, adviseert de FBE om tot nader bericht geen jacht activiteiten te ondernemen. Maandag 26 september vindt er overleg plaats waarna de FBE u duidelijkheid kan verschaffen.
 
FBE Fryslân

Reacties zijn gesloten.