Lid worden NOJG

image_pdfimage_print

Als U lid wilt worden van de NOJG dan verkrijgt U:

  • Belangenbehartiging in de provincies en ook in Den Haag
  • Voorlichting  en alle relevante informatie over jacht, beheer en schadebestrijding, wildbeheereenheid, wildhygiëne, wapens in Nederland en uw provincie via onze website
  • Elke 2 maanden ons verenigingsblad Jacht&Beheer, dus 6 keer per jaar.
  • Antwoord op al uw vragen over de Jacht en Faunabeheer en schadebestrijding
  • Maandelijks een Nieuwsbrief met het laatste nieuws
  • U kunt alle benodigde formulieren die voor jacht, beheer en schadebestrijding nodig zijn downloaden van de site
  • Oefendagen en wedstrijden voor jachtschieten die door de regionale regio’s worden georganiseerd.
  • Meer informatie omtrent een lidmaatschap van NOJG vindt u op onze informatie pagina. 

Wenst u lid te worden van NOJG dan kunt u onderstaand aanvraagformulier invullen en ook de beveiligingsvraag “ Capthca” waar u via de code die moet invullen aangeeft dat hierbij om een natuurlijk persoon gaat en niet een computer. Zonder deze code wordt het aanmeldingsformulier niet verzonden.

Lidmaatschap:

Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) en de WA jachtverzekering loopt van 1 april tot 1 april (ongeacht op welk moment je in dat jaar je verzekert of lid wordt.
Opzeggen lidmaatschap en/of verzekeringen dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij het bureau van de NOJG.

Contributiekosten**

De contributie van het lidmaatschap van de NOJG bedraagt op jaarbasis € 50,- inclusief een rechtsbijstandverzekering, ook voor strafrechtsbijstand. **

Indien je als lid woonachtig bent in het buitenland of je daar vestigt, betekent dit dat er wel extra portokosten  (7 x € 3,–= € 21,–) in rekening gebracht gaan worden voor het periodiek tijdschrift Jacht&Beheer van de NOJG.

Jachtverzekering: 

Een jachtverzekering, die geheel voldoet aan de Flora- en faunawet met een dekking van € 1.250.000 en max 2.500.000 per jaar en ook een aantal aanvullende dekkingen geeft bedraagt € 29,– per jaar.
Indien U een WA-jachtverzekering voor 3 jaar wenst betekent dit ook de betaling van 3 jaar van deze verzekering € 87,–

NB: Op het verzekeringsbewijs van Gothaer voor Duitsland staat een minimale dekking van € 500.00,- aangegeven. Daar de Nederlandse dekking hoger is, geldt automatisch het hogere verzekerde bedrag van de Nederlandse dekking. Dit betekent dus, dat u in feite minimaal € 1.250.000. verzekerd bent.

Wilt u echter gebruik maken van een nog hogere dekking, dan kunt u met een bijbetaling een aangepast bewijs ontvangen , dit kunt U opvragen bij het secretariaat.

Gezinslid:

Inwonende gezinsleden kunnen ook heel voordelig lid worden van de NOJG. Als een inwonend gezinslid geen jachtverzekering heeft bedraagt de contributie € 25,– per jaar. Heeft een inwonend gezinslid wel een jachtverzekering, dan dient hiervoor de helft aan contributie en  € 29,– voor de jachtverzekering voor te worden betaald, dus totaal € 54,–

Factuur:

Na aanmelding als lid ontvangt U een factuur van de NOJG. Na betaling hiervan, krijgt U indien van toepassing uw verzekeringsbewijs(en) toegezonden.

Opzeggen lidmaatschap van de NOJG:

Dit dient schriftelijk voor 1 december te gebeuren aan het secretariaat van de NOJG, Postbus 72, 7480 AB Haaksbergen.

Automatische incasso:

De contributie en/of verzekeringen zullen door de NOJG automatisch geïncasseerd worden na datum ingang lidmaatschap via bankrekeningnummer van het door u opgegeven bankrekeningnummer.


Reacties zijn gesloten.