Uw partner in het Faunabeheer in Nederland
Openbare raadpleging over munitie heropend na wanbeheer Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

Openbare raadpleging over munitie heropend na wanbeheer Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

image_pdfimage_print

6 juli 2022

 

Brussel, 6 juli 2022 – Na een interventie van de Europese Commissie heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) vandaag een gerichte raadpleging van drie maanden geopend over gegevens die worden gebruikt om de risico’s van lood in vlees van wild vast te stellen ( link ).

Dit volgt op het falen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) om tijdig informatie te verstrekken die een belangrijke pijler vormde van het huidige oordeel van ECHA over de risico’s van het consumeren van vlees van wild. In februari 2021 vroeg FACE de EFSA-gegevens op, wat 15 dagen had moeten duren. Sinds het begin van het toegangsverzoek van FACE waren er echter tal van vertragingen, rechtvaardigingspogingen en verlengde termijnen. Nadat de openbare raadpleging van ECHA in september 2021 was afgesloten, stuurde ECHA de gevraagde documenten bijna acht maanden later naar FACE.

Deze onaanvaardbare vertraging werd gemeld aan de Ombudsman ( link ), die een geval van “wanbeheer” door de EFSA aan de kaak stelde met betrekking tot haar onvermogen om belangrijke documenten tijdig te verstrekken. Door de vertraging konden belanghebbenden de opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging van vorig jaar over de lopende beperkingsprocedure voor lood in munitie in het kader van REACH zijn gemaakt, niet onderbouwen.

Aangezien het procedurele defect kritiek is, heeft FACE verzocht om heropening van de openbare raadpleging waarop alle belanghebbenden bewijs konden overleggen met betrekking tot de beoordeling van de risico’s voor de menselijke gezondheid door ECHA. ECHA weigerde het verzoek van FACE, maar de Europese Commissie greep in en was het ermee eens dat eerlijkheid vereist is.

Vanuit het perspectief van FACE zou het niet heropenen van de raadpleging betekenen dat beleidsmakers hun beoordelingen zouden hebben gebaseerd op een al te simplistische behandeling van gegevens, wat zou resulteren in slechte wetgeving. Zo blijkt dat een onvoldoende analyse van de gegevens heeft geleid tot een overschatting van de loodconcentratie in vlees van wild.

De nieuwe ECHA-consultatie is open tot 6 oktober 2022. Opgemerkt moet worden dat ECHA vorige week zijn sociaal-economische consultatie (voor 2 maanden) opende met nieuwe voorstellen, onder meer om de overgangsperiode voor loodshot te verkorten tot 18 maanden ( link ) .

Het is duidelijk dat er serieus werk nodig is om dit voorstel geschikt te maken voor het beoogde doel. In reactie op het nieuws van vandaag verklaarde voorzitter FACE Torbjörn Larsson : “ Dit was allemaal niet nodig als vanaf het begin voor fair play werd gezorgd en het is niet de eerste keer dat de Ombudsman tussenbeide komt in de aanpak van de EU om het gebruik van lood in munitie te beperken. We vertrouwen erop dat EU-beleidsmakers voorzichtiger zullen zijn met dit kritieke dossier dat bijna 10 miljoen Europese burgers rechtstreeks zal raken ”.


FACE lanceerde onlangs de European Hunters’ Campaign om op te roepen tot fair play van de EU-instellingen. Op het moment van schrijven hebben bijna 50.000 burgers getekend. Voor meer informatie over de verzoeken van de campagne, zie www.SignForHunting.com


FACE is de stem van Europese jagers.
Wij zorgen ervoor dat de jacht goed blijft voor de jager, de samenleving en de natuur.
www.face.eu