Oproep FACE aan de EU om de beschermingsstatus wolf aan te passen

image_pdfimage_print

Europese jagers willen dat Ursula von der Leyen meer doet om boeren tegen wolven te beschermen en de voortdurende herziening van de beschermingsstatus van de grote carnivoor te versnellen.

In een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie heeft de Europese Federatie voor Jacht en Natuurbescherming Von der Leyen gevraagd om ‘snel actie te ondernemen om praktische beheerskaders voor coëxistentie vast te stellen’.

Face vroeg de Commissie om de beschermingsstatus van wolven te herzien door de bijlagen van de EU-habitatrichtlijn te wijzigen – iets waar milieugroeperingen zich tegen verzetten. De grote carnivoor staat momenteel onder strikte bescherming, wat betekent dat het schieten op wolven in de meeste gevallen verboden is, maar onder specifieke omstandigheden kan worden toegestaan, met name wanneer het dier een gevaar vormt voor mensen en vee.

De jagers riepen ook op om “de flexibiliteit te verduidelijken” die de EU-landen krijgen om wolven te beheren en “een nieuwe aanpak te implementeren om de staat van instandhouding van de wolf te beoordelen.”

Von der Leyen riep in september op tot een herevaluatie van de beschermingsstatus van wolven en lanceerde een openbare raadpleging over dit onderwerp, die meer dan 17.000 reacties ontving. Het kwam nadat haar  geliefde pony  vorig jaar in Duitsland door een wolf werd gedood.

De raadpleging had tot doel informatie en bewijsmateriaal te verzamelen over de toestand van de wolvenpopulaties op het hele continent, evenals advies en beste praktijken over het beheer van conflicten tussen het vee van boeren en de grote carnivoor.

“We dringen er nu bij u op aan om snel naar de volgende stap te gaan en praktische oplossingen te implementeren om ervoor te zorgen dat er passende beheerskaders aanwezig zijn om coëxistentie te garanderen”, zeiden de Europese jagers.

Verwacht wordt dat de Commissie vóór het einde van het jaar een vervolg op de raadpleging zal geven met aanbevelingen over hoe conflicten beter kunnen worden beheerd.

Reacties zijn gesloten.