Beheer edelherten Oostvaardersplassen d.m.v. afschot opnieuw uitgesteld

Staatsbosbeheer stelt het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen opnieuw uit, in elk geval tot half januari, meldt Omroep Flevoland. Volgens woordvoerster Joke Bijl is verder uitstel waarschijnlijk, omdat er bezwaren binnenkomen tegen de nieuwe, provinciale vergunning. “Gisteren rolde er al een fax binnen,” zegt ze. Het nieuwe uitstel is…

Lees verder

Minder ganzenschade door bewezen aanpak in Friesland

Schade door ganzen aan boerenland in Friesland is de afgelopen twee jaar afgenomen. Dat komt onder andere doordat ganzen intensiever verjaagd zijn naar foerageergebieden. Doordat de ganzen zich daar met name concentreerden, is de vraatschade buiten de foerageer-gebieden beperkt. Het lijkt er wel op dat de voorschriften voor schadetaxaties in…

Lees verder

Aanpak steenmarter in Fries weidevogelgebied succesvol, proef in 2020 uitgebreid.

Om weidevogels te beschermen zijn in het voorjaar van 2019 rondom het Friese Aldeboarn steenmarters gevangen en gedood. Het gaat om 19 steenmarters: 15 mannetjes en 4 vrouwtjes. Dit zorgde ervoor dat steenmarters minder weidevogelnesten leeghaalden. Daardoor zijn er in dit gebied fors meer grutto- en kievitkuikens uit het ei…

Lees verder

Meld wildschade en check faunaschade.nl

Meld schade. Is kosteloos! Wolf Landbouwhuisdieren zijn over het algemeen rustig en daardoor een gemakkelijke prooi voor wolven die de weg van de minste weerstand kiezen. Helaas kunnen wij als belangenbehartigers, maar ook politici niets doen als u (dreigende) schade niet meldt in faunaschade.nl. In EU-verband is men helaas van mening dat de wolf volgens de richtlijnen beschermd dient…

Lees verder

Fotowedstrijd: Veluws wild, landschappen, vogels en overige dieren

  DE STEEG – Landgoed Middachten in De Steeg, nabij Arnhem, organiseert ieder jaar een fotowedstrijd in samenwerking met de wildbeheereenheden op de Veluwe. Deze keer heeft de fotowedstrijd vier thema’s: de Veluwse zoogdieren in hun natuurlijke omgeving, inheemse vogels, landschappen en overige dieren. Inzenden is mogelijk t/m 2 maart…

Lees verder

Nieuwe cursus Grofwildverwerking bij Praktijk Centrum Jacht & Fauna

Cursus grofwild verwerking

Nieuwe cursus Grofwildverwerking bij Praktijk Centrum Jacht & Fauna Hij bestaat uit een uitgebreide cursus schietvaardigheid waarbij de cursist (beginnende en gevorderde jagers) meer inzicht krijgt en ervaring opdoet met verschillende schiethoudingen. We noemen vrijhandig, aangestreken, liggend en aan de schietstok. Aan de orde komen ook noodzakelijke en toepasbare ballistiek,…

Lees verder

Faunabeheerplan Friesland met 2 jaar verlengd

Verlengen looptijd Faunabeheerplan 2014-2019 (waaronder hoofdstuk Ree) en Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020. De faunabeheereenheid Friesland  heeft de provincie verzocht om de looptijd van het Faunabeheerplan 2014-2019 en het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 met twee jaar te verlengen. De provincie heeft het verzoek goedgekeurd en de looptijd van genoemde faunabeheerplannen met twee jaar hebben…

Lees verder

Raad van State geeft de Provincie Zeeland gelijk in het beheer reewild .

Sinds 2018 heeft het college van de Raad van State aan Faunabeheereenheid Zeeland op grond van de Wet natuurbescherming ontheffing verleend voor het verminderen van de aantallen reeën in Zeeland. Tien jaar lang was dit in Zeeland echter niet toegestaan. Enkele dierenrechtenorganisaties gingen in 2018 tegen dit besluit in beroep…

Lees verder