• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Adviescommissie ‘Preventie wolvenschade’ in Noord-Brabant.

De provincie Noord-Brabant heeft een adviescommissie ‘Preventie wolvenschade’ ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, schapenhouders, natuurorganisaties, faunabeheer en gemeenten en wordt voorgezeten door Pieter van Geel. De adviescommissie wordt ingesteld voor een jaar en zal de provincie adviseren over preventieve maatregelen, de financiering hiervan en de beste manier van samenwerking.

Lees verder

Faunabeheerplan Limburg 2020-2026 goedgekeurd

bron: Provincie Limburg dd: 08 december 2020 Dit jaar liep het vigerende faunabeheerplan Faunabeheereenheid (Fbe) Limburg af. Zij heeft het vigerende faunabeheerplan geëvalueerd en heeft op grond van de evaluatie en geactualiseerde informatie over dierpopulaties en schade aan wettelijke belangen een nieuw faunabeheerplan voor de periode 2020-2026 opgesteld. Over de…

Lees verder

Boeren gaan hogere vergoeding krijgen voor natuurbeheer

Minister Schouten LNV

Bron: Melkvee.nl   Rijk en provincies zijn het eens over de besteding van 3 miljard euro voor natuurherstel en -ontwikkeling in de komende tien jaar. De plannen zijn onderdeel van de structurele stikstofaanpak en omvatten onder meer het versterken en verbeteren van natuurgebieden, hogere vergoedingen voor natuurbeheer en het stimuleren…

Lees verder

Vacature voorzitter bestuur Faunabeheereenheid Gelderland

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter per 1 maart 2021 is de Stichting Faunabeheereenheid Gelderland op zoek naar een nieuwe onafhankelijk voorzitter (m/v). Stichting Faunabeheereenheid Gelderland De Stichting Faunabeheereenheid Gelderland is een private stichting die volgens de wettelijke regels van de Wet natuurbescherming is georganiseerd. De taak van…

Lees verder

Steenmarters haalden minder weidevogelnesten leeg in Friesland

Steenmarter met ei

bron: Provincie Friesland Geplaatst: 09/12/2020  Om weidevogels te beschermen zijn dit voorjaar in 8 Friese weidevogelgebieden steenmarters gevangen en gedood. Het gaat om 90 steenmarters. Ongeveer evenveel mannetjes als vrouwtjes. Dit zorgde ervoor dat steenmarters minder weidevogelnesten leeghaalden. Het effect op het broedsucces van de maatregel lijkt echter niet zo…

Lees verder

Veel predatie in Groningse weidevogelgebieden

Steenmarter

bron: Provincie Groningen, Geplaatst: 09/12/2020 Weidevogels hebben grote moeite om te overleven in de provincie Groningen. Er zijn maar weinig eieren die worden uitgebroed en weinig kuikens die overleven. Dat zorgt ervoor dat de kans klein is om in Groningen een gezonde weidevogelpopulatie in stand te houden. Dat blijkt uit…

Lees verder

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Maasland

Rijksoverheid

Nieuwsbericht | 05-12-2020 | 15:45 In Maasland (gemeente Midden-Delfland, provincie Zuid Holland) is bij een kleinschalig pluimveebedrijf met kippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 500…

Lees verder

Minister Schouten – algeheel jachtverbod vermindert niet de uitbraak van vogelgriep

Tweede kamer logo

Bron: Tweede Kamer-Kamerstukken Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt uw Kamer, mede namens de minister voor Medische zorg en Sport (VWS), de antwoorden op vragen van lid Ouwehand (PvdD) (uw kenmerk 2020Z22311) over de razendsnelle verspreiding van het vogelgriepvirus over Nederland ingezonden 20 november 2020. Carola Schouten Minister van Landbouw, Natuur en…

Lees verder

Dode Kolgans die besmet is geweest met het H5N8HP Vogelgriep virus, gevonden in de gemeente Leudal Limburg

In Leudal is kort geleden een dode kolgans gevonden. Deze is opgestuurd naar DWHC en blijkt besmet te zijn (geweest) met het “hoog pathogeen vogelgriepvirus typering H5N8HP” In de omgeving Helmond is ook vogelgriep geconstateerd. Dus wees bedacht hierop bij meldingen van zieke of dode wilde vogels. De NOJG roept…

Lees verder

Vogelgriep vastgesteld bij een hobby pluimveelocatie in Mijdrecht -28-11-2020

Vogelgriep vastgesteld bij een hobby pluimveelocatie in Mijdrecht Nieuwsbericht | 28-11-2020 | 18:00 In Mijdrecht (gemeente De Ronde Venen, provincie Utrecht) is bij een hobbylocatie met diverse vogels vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn de…

Lees verder