RIVM ontkracht alarmerende berichten over TBE op Terschelling

image_pdfimage_print

LEEUWARDEN – Op Terschelling heerst enige ongerustheid nadat de afgelopen tijd in een betrekkelijk korte periode bij meerdere mensen tekenencefalitis (TBE) zou zijn vastgesteld na het oplopen van een tekenbeet. Het verhaal gaat dat slachtoffers op het Waddeneiland kampten met zulke ernstige gezondheidsklachten, dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, maar die lezing wordt van officiële zijde niet bevestigd.

Woordvoerder Harald Wychgel van de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reageert verbaast. Zijn organisatie houdt alle meldingen nauwlettend in de gaten. “Het enige wat ik bevestigd krijg, is dat bij twee mensen op het eiland TBE is vastgesteld. Maar van ernstige ziekteverschijnselen, of opname in een ziekenhuis is voor zover valt na te gaan geen sprake”, laat hij na een kortstondig veldonderzoek weten.

Tientallen keren

Tekenencefalitis of TBE (tick-borne encephalitis) komt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het voormalige Oostblok, in Nederland nauwelijks voor. In 2016 werd in ons land voor het eerst een patiënt ziek door een teek die het tekenencefalitis-virus bij zich droeg na het op zijn beurt weer hebben opgelopen bij een ree.

Sinds die tijd is het virus in Nederland enkele tientallen keren vastgesteld. Toch worden maar weinig mensen ziek. Volgens het RIVM gaat het tot nog toe om zestien mensen. Dat relatief lage aantal heeft te maken met het feit dat slechts 1 op de 1500 teken met het virus is besmet, zo blijkt uit cijfers van de rijksdienst.

Op je hoede

Maar aangezien de gevolgen inderdaad ernstig kunnen zijn – besmetting met het virus kan leiden tot verminderd bewustzijn, verlammingsverschijnselen, geheugenverlies en in uitzonderlijke gevallen tot hersen(vlies)ontsteking of ontsteking van het ruggenmerg – is het altijd goed om op je hoede te zijn nadat je in de natuur geweest bent, aldus RIVM-woordvoerder Harald Wychgel. ,,We geven sowieso altijd het advies om je lichaam te (laten) controleren op teken en die zo snel mogelijk de verwijderen, ook met het oog op voorkoming van de veel bekendere ziekte van Lyme.

De RIVM-woordvoerder wijst verder op een recent advies van de Gezondheidsraad aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (https://www.gezondheidsraad.nl/onderwerpen/vaccinaties/alle-adviezen-over-vaccinaties/vaccinatie-van-werknemers-tekenencefalitis). Daarin staat dat mensen die regelmatig (meer dan vijf keer per jaar) door teken worden gebeten er goed aan doen zich te laten vaccineren. Dit om besmetting met het TBE-virus – waar op dit moment nog geen behandeling voor is – te voorkomen.

Niet goedkoop

Mensen die zich uit hoofde van hun beroep vaak ophouden in bossen, duinen heide en parken zouden het vaccin vergoed moeten krijgen door hun werkgever, aldus de Gezondheidsraad, de onafhankelijke wetenschappelijke instantie die de regering en het parlement adviseert als het gaat om vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid.

Een vaccin is met een kostprijs van een kleine zestig euro per keer niet goedkoop. Volgens officiële richtlijnen zijn er twee vaccinaties nodig om beschermd te zijn voor één seizoen. Na de derde vaccinatie ben je voor drie jaar beschermd. Neem je na drie jaar nog een boostervaccinatie, dan ben je vijf jaar beschermd tegen het TBE-virus.

Reacties zijn gesloten.