Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering NOJG van 8 juni 2023

image_pdfimage_print

Algemene Ledenvergadering NOJG

 • Datum: Donderdag 8 juni 2023
 • Tijd: Aanvang 20.00 uur
 • Locatie: Zalencentrum de Bongerd, Flessestraat 54, 6666 CR te Heteren

Geacht lid / WBE,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NOJG in Zalencentrum de Bongerd, Flessestraat 54 te Heteren op donderdag 8 juni a.s.

De zaal is open vanaf 19.30 uur alwaar u, na uw aanmelding, van koffie of thee wordt voorzien.

 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
 1. Opening voorzitter René Leegte
 2. Ingekomen stukken en mededelingen:
– terugkoppeling enquête BIJ12
 1. Verslag Algemene Ledenvergadering 3 november 2022
 2. Jaarverslag 2022
 3. Financieel verslag 2022
 4. Rekening 2022
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming nieuw lid kascommissie
 7. Bestuursverkiezing: herbenoeming Maurice Stassen
Pauze
Inleiding door een spreker van Bijzondere Wetten:. Onderwerp: ‘‘do’s  en don’ts voor behoud van de akte”.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

NB: Alle stukken t.b.v. de agenda liggen bij de regiosecretariaten ter inzage.
In afwachting van een goede opkomst,
Het bestuur

Reacties zijn gesloten.