Uitspraak Bodemprocedure voor opening jachtseizoen

image_pdfimage_print

De uitspraak van rechtbank in Den Haag in de bodemprocedure tegen de ministeriële regeling die de jacht op de haas in Groningen, Utrecht en Limburg en op het konijn in heel Nederland sluit wordt verwacht op woensdag 11 oktober a.s. Of de jacht op haas en konijn vervolgens wordt geopend, hangt af van de uitspraak. Vanzelfsprekend brengen wij samen met de andere belanghebbenden, waaronder de Jagersverening en de FPG, onze leden direct op de hoogte van de uitspraak en de gevolgen hiervan.

Vooralsnog is de rechtbank van plan de uitspraak per post naar betrokken partijen te versturen. Onze advocaten hebben de rechtbank verzocht de uitspraak per e-mail toe te sturen, zodat de uitspraak op 11 oktober bij iedereen bekend is. Lukt dit niet, dan zullen de advocaten zich maximaal inspannen de uitspraak op die dag alsnog via een andere weg te verkrijgen. Het bijwonen van de uitspraak in de rechtbank is niet mogelijk, dit heeft de rechter expliciet vermeld.

Grondige toetsing

De uitspraak omvat naar wordt gehoopt en verwacht een grondige toetsing van de beslissing van de minister, alsook de beoordelingsmethode die is gehanteerd om de staat van instandhouding van de haas en het konijn te bepalen. De bodemprocedure werd door de Jagersverenigingen en de FPG medio december 2022 in gang gezet, nadat de voorzieningenrechter in oktober 2022 ook oordeelde de materie te complex en omvangrijk te vinden voor een kort geding.

Opening jacht haas en konijn

De Jagersvereniging, de NOJG, de FPG en andere belanghebbenden hebben bij de rechter negen punten aangekaart, waarop zij in het gelijk gesteld hopen te worden. De primaire inzet is de opening van de jacht op haas en konijn in heel Nederland bij aanvang van het jachtseizoen 2023/2024. Of dit op 15 oktober a.s. ook daadwerkelijk kan, hangt van het aantal punten waarop we in het gelijk worden gesteld en of de minister per direct uitvoering geeft aan de uitspraak. Ook zou de minister zich in een reactie op de uitspraak kunnen wenden tot een kort geding of een verzoek tot schorsing van de uitspraak kunnen indienen.

Vertrouwen

De uitspraak is van groot belang voor de volgende jachtseizoenen en voor alle andere bejaagbare wildsoorten. Directeur van de Jagersvereniging Willem Schimmelpenninck: “We hebben veel vertrouwen in onze positie in de bodemprocedure. Tijdens de zitting van de bodemprocedure tegen de Staat op maandag 21 augustus jl. kregen alle partijen de kans hun argumenten uiteen te zetten voor of tegen het verbod op de jacht op het konijn en de inperking van de jacht op het haas. Na het sterke pleidooi van ons advocatenteam hebben we uitvoerig de argumenten namens de Staat kunnen weerleggen.”

Uitspraak

Direct na de uitspraak op 11 oktober zullen de betrokken verenigingen en de advocaten de uitspraak grondig bestuderen en zich – indien nodig – beraden op vervolgstappen. Daarnaast verwachten we na de uitspraak ook de terugkoppeling op onze vragen die voorafgaande aan de zitting van de bodemprocedure op 21 augustus aan de landsadvocaat zijn gesteld.

Reacties zijn gesloten.