Waarom NOJG afziet van hoger beroep in bodemprocedure

image_pdfimage_print

De rechtbank in Den Haag maakte op 11 oktober van dit jaar bekend dat het besluit van de minister om de jacht op de haas in drie provincies en die op het konijn in het hele land te verbieden in stand mag blijven. De Jagersvereniging heeft vandaag (22 december 2023) aangekondigd dat zij pro forma in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter in deze zogeheten bodemprocedure. De NOJG heeft besloten daar niet in mee te gaan, aldus landelijk voorzitter René Leegte. In deze extra nieuwsbrief legt hij uit waarom.

‘Dreigen met nadere stappen belemmert constructieve gesprekken’

Er lopen op dit moment constructieve gesprekken met het ministerie over een stelselwijziging. Als die tot stand komt, zijn we in staat een aantal fundamentele fouten in het huidige systeem op te lossen. Uit de gesprekken met ambtenaren die we met name de afgelopen maanden hebben gehad, leiden we af dat de mogelijkheid van een hoger beroep het overleg over een stelselwijziging zal bemoeilijken. Dat is in zekere zin ook logisch: aan de ene kant probeer je een constructieve oplossing te vinden, terwijl je aan de andere kant ruzie maakt over het oude stelsel.”

‘Hoger beroep kost veel geld, terwijl kans van slagen gering lijkt’

Een tweede reden om de Jagersvereniging niet te volgen hangt samen met het feit dat nieuwe juridische stappen opnieuw veel geld gaan kosten. ,,Wij hebben inmiddels 400.000 euro uitgegeven aan een rechtszaak zonder dat de openstelling van de jacht op de haas en het konijn dichterbij gekomen is”, aldus René Leegte. ,,Het argument van de rechter is dat het de minister vrij staat haar eigen telmethode te kiezen, ook als er andere telmethodes – zoals de WBE-tellingen – beschikbaar zijn. Onze inschatting is dat de rechter in hoger beroep daarover geen andere mening zal hebben.”

‘Uitspraak die er nu ligt kan ook in het voordeel zijn van jagers’

Maar belangrijker nog is het feit dat de uitspraak van de rechter de jachtorganisaties ook kan helpen als het gaat om tellingen rond de vrijstellingslijsten, aldus de landelijk NOJG-voorzitter. Zoals Johan Cruijff al zei: ‘Ieder nadeel heeft z’n voordeel’. In plaats van veel geld uitgeven aan een hoger beroep met een geringe slagingskans zoeken wij liever het constructieve gesprek met het ministerie om de jacht voor de toekomst beter te maken.”

‘Andere organisaties, deels andere belangen’

Hoewel de NOJG daarmee een ander inzicht heeft dan de Jagersvereniging, zal zij constructief blijven samenwerken met de Jagersvereniging, LTO en Federatie Particulier Grondbezit om via de stelselwijziging de jacht in Nederland voor de toekomst zeker te stellen, benadrukt Leegte. ,,We werken heel nauw met elkaar samen en zullen dat in de toekomst ook blijven doen. Maar we zijn andere verenigingen met andere inzichten. De focus van de NOJG is te zorgen dat onze boeren geen onnodige overlast en schade ondervinden van de verschillende wildsoorten die daarvoor verantwoordelijk zijn. Door niet in hoger beroep te gaan – zelfs niet pro forma – handelen we in het belang van onze leden.”

Reacties zijn gesloten.