Maidenspeech Gert-Jan Oplaat (BBB) Eerste Kamer

image_pdfimage_print

Voorzitter dank u wel. Ik ben blij en dankbaar dat ik vandaag mijn maidenspeech mag geven in de senaat. Ik heb begrepen dat je in de maidenspeech ook iets meer over jezelf, je achtergrond je drive en motivatie mag vertellen. Daar maak ik vandaag graag gebruik van.

 Een maidenspeech over “Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden”. Het gebruiken van foto’s, namen, adressen, telefoonnummers, woonlocaties, werkgevers, klanten en achtergronden op internet of waar ook publiceren waar anderen, meestal anoniem, legitimatie in zien om verhaal te halen, intimideren, bedreigen en soms met de meest afgrijselijke woorden en oproepen.

 Dit wordt ook wel doxing genoemd. Het is goed voorzitter dit te bespreken met de minister van justitie. Ik besef dat dit de laatste fase is voor het inwerking treden van de wet. Een wet die unaniem is aangenomen in de Tweede Kamer. Die steun verwacht ik ook hier. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ook de BBB zal haar warme steun voor deze wet uitspreken maar wil naar aanleiding van deze wet nog wel een paar extra elementen en vragen inbrengen voor de uitvoering en handhaving.

 

Persoonlijk heb ik, vast net als anderen hier, vaker te maken met doxing. Maar ik zeg er meteen bij dat een aantal politieke partijen, en dat is bijzonder te betreuren, ook mede veroorzaker en aanjager hiervan zijn. Hier kom ik straks nader op terug.

Heel eerlijk gezegd stond de functie van senator niet op mijn bucketlist. Maar als herintreder in de politiek sta ik hier nu toch. Herintreder omdat ik ook al bijna 9 jaar, namens de VVD, lid van de Tweede Kamer mocht zijn. En nu dan namens BBB lid van de Eerste Kamer.

Ik spreek met veel mensen. Een van de problemen is de polarisatie. Iemand die zijn of haar hoofd boven het maaiveld uitsteekt gaat met grof geweld aan de digitale schandpaal. Twitter lijkt soms een open inrichting waar doxing aan de orde van de dag is.

Als je het niet eens bent met de waanzin van het eenzijdige stikstofbeleid word je weggezet als stikstofontkenner, klimaatontkenner en nog veel onvoeglijker woorden dan deze.

BBB is niet tegen een milieubeleid. Sterker nog,  mijn collega Panman heeft vorige week een zeer gebalanceerd verhaal neergezet in het klimaatdebat met minister Jetten. Maar wat BBB en veel mensen willen is een ander, beter, realistischer en betaalbaarder beleid.

Wij stoppen om politieke keuzes 30 miljard in dit fonds en nog eens 24 miljard in een stikstoffonds. Meer dan 50 miljard met een te verwaarlozen resultaat van o.a. 0,000038 graden. Mensen staan in een groeiende rij voor voedselbanken, kunnen de huur, energie en eten niet meer betalen. Daarom maakt BBB een andere keuze. Een keuze voor de mens.

Doxing heeft dus ook niets te maken met een politieke keuze van links of rechts maar om het kennelijk verheven voelen van de ene mens boven de ander. Daarom is wetgeving goed, alhoewel BBB beseft dat alles hier niet mee ondervangen kan worden.

Voorzitter, kan de minister aangeven wat het resultaat zal zijn van deze wet? Zit er een team klaar om de aangiftes te verwerken? Kan ons justitieel apparaat dit aan? Zijn er meer landen die dit systeem kennen? Hoe gaat het met de openbaarmaking van gegevens van mensen, bedrijven, foto’s, namen etc. door daders die woonachtig zijn in een ander land?

Voorzitter ik had in het begin al aangegeven dat ook politieke partijen mede veroorzaker/aanjager zijn van deze op de mens ingrijpende manier van intimidatie.

Zelf heb ik helaas ook ondervonden wat het stelselmatig demoniseren van mij als persoon en mijn achtergrond toe kan leiden. Ik wil u graag meenemen in de wereld van het dieractivisme en mogelijke verwevenheid met politieke partijen en het ontbreken van een meldpunt waar burgers, boeren, onderzoekers, bedrijven en politici terecht kunnen.

De laatste betreft onszelf en gelukkig worden wij goed begeleidt en geholpen. Maar de zojuist genoemde mensen en bedrijven hebben dat privilege niet en kan zich natuurlijk melden bij de politie waar het vaak bij een melding blijft…als dat al lukt.

 

Dit is één van de vele motivaties die ik heb om toch weer terug te gaan in de politiek. In deze afweging gingen dagelijks de woorden van mijn grootvader door mijn hoofd. Mijn grootvader die de oorlog heeft meegemaakt en ook het één en ander heeft ondergaan en veel meegemaakt.

Hij heeft mij in contact gebracht met onze Canadese bevrijders die in mijn leven heel inspirerend zijn geweest. De vrijheid die wij hebben vergt ook zelfdiscipline en dat ontbreekt nogal eens.  

Mijn grootvaders woorden weerkaatsen vandaag mijn gevoel nog eens extra. In het onvervalst Twents: “aj toogeeft an geweeld en anarchie wod ut gauw duuster”. Excuses aan de stenograaf… In het Nederlands: ”Een land dat toegeeft aan geweld en anarchie verliest snel haar licht”.

 

Voorzitter, ik wil een langs een paar punten nader ingaan waarom BBB vindt dat een meldpunt dieractivisme en een onderzoek naar de verwevenheid van dieractivisten met politieke partijen noodzakelijk en gewenst is.

Natuurlijk doel ik bij dierenactivisme niet op de mensen die handtekeningen ophalen voor een ezelopvang in Spanje, lid van de dierenbescherming zijn, een demo bijwonen en meer.

Nee ik bedoel de activist die geweld, inbraak, vernieling, brandstichting en bedreiging niet schuwt. Helaas is dit ook aan de orde van de dag. Vaak gelegitimeerd na stelselmatig demoniseren van mensen en bedrijven, hun achtergrond, werkzaamheden, en/of voorkeuren in het leven. Vlees, vega, vliegen, auto- motorsport, paardensport, jagen, vissers enzovoort

 

Voorzitter ik wil wat voorbeelden noemen, de rol van organisaties, politiek en mijn persoonlijke verhaal.

Waar komt deze vorm dierenextremisme vandaan.

Wie naar de geschiedenis kijkt ziet dat er altijd mensen zijn die zich verheven voelen boven anderen. Die verhevenheid leidt tot denigrerend spreken over anderen. Dit leidt vaak tot een brainwash van mensen en zelfs tot sektegedrag.

Mensen rollen ergens in, hitsen elkaar op, komen in een digitale bubbel en gaan erin geloven dat uiteindelijk alle middelen geoorloofd zijn om hun eigen ideaal of doelstelling te behalen.

Men overtroeft elkaar en meet zichzelf aan het gevoel “verzetsstrijder” te zijn in een oorlog die er niet is. Mijn grootvader had u kunnen vertellen dat verzetsstrijders tegen onrecht vochten en niet tegen democratisch gelegitimeerde mensen en bedrijven en hun voorkeuren. En hier komt de politiek om de bocht kijken.

Ik heb in een tv programma het dierenactivisme al eens vergeleken met de Noord-Ierse kwestie.

Propaganda, ondergrondse aanslagen en politiek de hand boven het hoofd.

Propaganda:

We kennen in NL een aantal organisaties, met de postcodeloterij als funding, die stelselmatig bezig zijn sectoren in het land te demoniseren met negatieve framing en bashing.

De rand van het toelaatbare wordt opgezocht. De burger is ondertussen immuun geworden voor deze boodschap. Dus moet er een tandje bij.

De ondergrondse tak:

Eenvoudig beïnvloedbare activisten worden door propaganda opgehitst en plegen inbraak in bedrijven, stichten brand, bedreigen mensen en vernielen eigendommen.

 Als voorbeeld neem ik de stalbezetting.

Een Brabantse familie runt een keurig bedrijf, je hebt net de koffie op en wil weer aan het werk om je dieren te verzorgen. Plotseling duiken 125 dierenactivisten uit heel Europa op je bedrijf, breken in, plegen huisvredebreuk, brengen je dieren in gevaar, en bezetten je bedrijf.

Wat denkt u hoe ontzettend intimiderend en angstig dit op de familie en de dieren moet overkomen. Zij bezorgden de familie een trauma waar ze nog dagelijks aan denken.  Dit was dus de ondergrondse tak van het dierenactivisme.

Dan kom ik nu bij de politieke tak.

Er zijn politieke partijen die in eerste instantie in de Tweede Kamer, zie de verslagen, hier geen afstand van willen nemen.

Zij legitimeerden daarmee geweld, inbraak en bedreiging. Na lang aandringen kwam er een twijfelachtige vorm van afstand nemen door te zeggen dat de rechter bepaalt of de dierenrechtenacitivisten over de schreef gaan. Dat is correct en staat ook niet ter discussie en BBB deelt die mening…maar…

Er werd door de politiekleider van de desbetreffende partij aan toegevoegd dat “er schimmig wordt gedaan over de dagelijkse realiteit van dieren”. En hiermee is de vorm van vergoelijking weer een feit.

Sterker nog, buiten het parlement om wordt door deze partijleider op een schimmige dierenactivisten bijeenkomst gesproken en een oproep gedaan voor een applaus voor moedige helden. Een applaus vragen voor mensen die inbraken in bedrijven plegen, filmpjes maken en deze via de media laten verspreiden. De kamervragen liggen al klaar en worden soms bij wijze van spreken nog eerder ingediend dan dat een filmpje is uitgezonden.

Als je dan ook nog directe vergelijkingen maakt tussen de veehouderij en de holocaust, dan is er ook weinig fantasie voor nodig om jezelf als een verzetsstrijder te beschouwen. Hoe kan je het dan niet eervol vinden, opgehitst door een kamerlid, je idool en baken in dit bestel, tot held wordt benoemd.

Voorzitter deze verwevenheid van criminaliteit met de politieke bovenwereld is voor onze democratie volstrekt onacceptabel, omdat dit tot ondermijning leidt. BBB wil dat dit probleem steviger wordt aangepakt prominenter op de agenda komt bij justitie….

Zo zijn er voorbeelden van doxing of op het randje van doxing ten over. Een politieke partij vraagt op haar website om foto’s van jachthutten in te sturen, met de coördinaten waar ze staan. 

Dit leidt tot ophitsing van de eerdergenoemde mensen. Niet veel later vind je op een soort van andere site en sociale media foto’s van dezelfde vernielde jachthutten. Kopieer gedrag is een feit met alle gevolgen van dien. Ook wordt er gevraagd melding te maken van jachtpartijen en vooral ook hoe je die verstoren kunt……

Voorzitter de BBB verzoekt de minister een breed onderzoek in te stellen naar de verwevenheid van ondergrondse dierenactivisten en politieke partijen. Graag een toezegging van de minister.

 

Voorzitter ik zou de dag kunnen vullen met voorbeelden van bedreigingen, inbraak, aanslagen, brandstichtingen en meer. Dat voert te ver wat tijd betreft, maar met een kleine bloemlezing en opsomming van mijn persoonlijke verhaal wil ik u aangeven waar doxing toe kan leiden.

 

 • Brandstichtingen bij verschillende slachterijen
 • Vrachtwagens die in de brand worden gestoken, vrachtwagens waar chauffeurs soms in liggen te slapen. Gelukkig was dat de laatste keer niet het geval. U kunt zich indenken wat er had kunnen gebeuren.
 • Bedreigingen van onderzoekers die een dierproef moeten doen i.v.m. de ontwikkeling van medicijnen tegen bijvoorbeeld kanker.
 • Intimidatie en agressie tegen ambtenaren van de provincie Flevoland gelinkt aan dierenactivisme.
 • Medewerkers Universiteit Maastricht bedreigd ivm medicijnproeven op dieren
 • Brandstichting bij families met nertsen, tot lijfelijke geweld aan toe.
 • Een Brancheorganisatie in de agri- en foodbusiness worden soms criminele organisaties genoemd door een politieke partij.
 • Framing van de paardenhouderij…een paardensportevenement in Amsterdam, waar de gemeente aan bijdraagt, wordt verweten dat 83% van de paarden verwondingen aan hun bek hebben wat totale onzin blijkt.
 • Klanten, medewerkers van huntingdon life science bedreigd. Een plek waar men met dieren werkt voor het ontwikkelen van medicijnen tegen o.a. kanker.
 • Auto’s van beurshandelaren in de brand gestoken die aandelen verhandelen die een relatie hebben met de medische industrie.
 • Huisbezoeken om mensen angst aan te jagen, vernielingen aan huizen

 

Voorzitter de lijst is uitputtend van zaken die we weten…hoeveel zijn er die we niet weten of mensen bang zijn om iets te doen…Maar waar kan men het verhaal kwijt behalve een aangifte als die al wordt opgenomen.

BBB wil graag dat het meldpunt, dat er ooit is geweest volgens mij, weer geactiveerd wordt. Het kan niet zo zijn dat we deze vorm van extremisme niet meenemen in de bescherming van onze mensen, hun bedrijven en de democratie. Ja ik weet dat de AIVD wel aandacht schenkt in haar jaarlijkse rapport. Maar ik heb het gevoel dat te veel niet wordt meegenomen omdat er geen meldpunt is

De BBB verzoekt de minister om een meldpunt dierenactivisme in op te richten.

Voorzitter ik kom nu toe aan mijn persoonlijke verhaal. Wat doet doxing met mij en waar leidt dat toe, tot vorige week aan toe. Al jaren, meer dan 40 jaar, vindt er voorafgaand aan het Tweede Kamer zomerreces een parlementaire BBQ, later de binnenhof BBQ en nu dan NLvoedt plaats. Een happening van vlees tot vega waarmee de Nederlandse agri- en food sector de politiek verbindt met het bedrijfsleven en de media.

Zonder enige kennis van zaken werden er de jaarlijkse Kamervragen gesteld. Belastinggeld verkwistende vragen waarvan er een aantal ook gewoon met een telefoontje hadden kunnen beantwoord zoals de vraag of het klopt dat ik één van de gastheren was.

Eén van de meest intelligente vragen van het parlementaire seizoen. Ja natuurlijk dat was, ben en blijf ik,  dat staat gewoon onder de uitnodiging. Maar daar ging het niet om. Nee het gaat om het in diskrediet brengen van personen, een media relletje veroorzaken alsof die iets ongeoorloofds doet……

Dit in navolging van een collega hier die ik nog nooit heb gesproken, mij totaal niet kent, wel een oordeel velt over mijn werk en dit wegzet in de media vanwege mijn achtergrond en werk. Zonder ook maar één moment na te denken word je integriteit ter discussie gesteld…. Of…. Juist wel over nagedacht? En past dit in de traditie van de partij om mensen de demoniseren?  

Dan denk ik “ waarom bel je mij niet eens, zullen we een kop koffie doen, de verbinding zoeken, kijken wat ons bindt”. Nee, helaas het moest zo…Met naam en toenaam genoemd worden, een vorm van doxing en intimiderend, en deze onzinnige Kamervragen leidden weer tot hele leuke reacties op twitter zoals: “ik hoop dat ze jou ook slachten en BBQ’en”    Zucht….

Ik ben geboren en getogen op een boerderij, trots op mijn komaf en dat zal ik ook niet verloochenen. Als landbouwwoordvoerder trad ik toe tot de Tweede Kamer waar ook na een tijdje vormen van doxing mij het volgende overkwam….

Ik zat in de fractie op dinsdag morgen, Jozias van Aartsen was mijn fractievoorzitter. Mijn secretaresse had de post opgehaald en ze vroeg mij uit de fractie te komen.

Ik geef een korte schets van wat je overkomt.

 

Korte lezing over mijn eigen ervaring in steekwoorden

Ik ontving een gemanipuleerde foto van mijn huis met vlammen uit het dak. Het is een boerderij met halve rietenkap…. Doodlopende weg. Wilgen

Oproep uit de politiek te gaan….

Brief…dochter…gymnastiek…welke kleding en tijdstip. Klopte auto…opa handen aan het stuur.

Brief, baby…broer … rook stikken

En dit ging maar door en door en door…

Van Aartsen meteen actie…AIVD.politie.etc begeleding…toenmalig minister van justitie Donner belde zelf aantal keren. Ik heb die ondersteuning als ontzettend fijn ervaren en ook gevoeld.

Voorzitter dat is fijn…maar de onderzoeker, de boer, de ondernemer, de docent, de arts heeft deze privilege niet automatisch Daarom moet er een meldpunt komen om in kaart te brengen wat er gebeurt.  Zodat we kunnen beoordelen hoe serieus dit probleem is.

Zelf heb ik een aantal weken op een ander adres geslapen en mijn kinderen ook.   Ze komen aan je familie…twijfel. Blijven in de politiek…. Grootvader…nooit toegeven aan anarchie….

Aantal jaren rustig tot iets vergelijkbaars, minder heftig, weer gebeurde omdat ik ambassadeur voor nertsenhouderij was.

Dit jaar werd ik informateur in de gemeente Den Haag voor een nieuw college. Een partij melde de media niet met mij te willen spreken. Want een man die in de vleessector werkt en ook nog voorzitter van de Nederlandse Organisatie Jacht en Grondbeheer is, kun je toch niet serieus nemen? U kunt de reacties…ook weer beide kanten op, wel uittekenen.

En als laatste persoonlijke ervaring met deze vorm van bedreiging en intimidatie heb ik nog niet zo lang geleden mogen ervaren op het ouderlijke bedrijf.

Tweemaal een poging tot brandstichting van bedrijfsgebouwen. Ondertussen heb ik zoveel geleerd en uitleg gekregen van de recherche dat ik helaas steeds meer leer hoe deze zieke geesten te werk gaan…ik wijd er niet over uit om niet nog meer aanleiding te geven.

(Maar online en op activisten gatherings, waar een bevriende journalist undercover is geweest, leer je hoe je brand kunt stichten en zelf veilig weg kunt komen. Kennelijk heeft de vegan streaker deze opleiding, tijdens zijn laatste bekende brandstichting van vrachtwagens op een bedrijf,  even gemist. Zelf verbrande hij ook ernstig…Heftig om die beelden te zien)

(Einde persoonlijke verhaal)

Voorzitter ik raad de minister, voor zover nog niet heeft gedaan, het boek Eco Nostra, het netwerk achter Volkert van de Graaf, van Peter Siebelt te lezen. Net als het boek Gezond verstand van Caroline van der Plas. Ook zij refereert aan haar ervaringen op een activisten gathering…u zult nog opkijken van mijn eerdergenoemde vermeende verwevenheid….

 Ik ben open en transparant over mijn werk en functies. Op mijn website, LinkedIn en andere plekken. Ik ben voorzitter van een Nederlandse en Europese brancheorganisatie in de pluimveevlees verwerkende industrie. 25000 familiebedrijven, 370.000 medewerkers die iets produceren wat door 97% van de bevolking wordt gegeten ook in Nederland.

Voorzitter ik maak deze opmerking bewust want dan staat het vanaf nu ook in het verslag van deze Kamer en hoeven mensen hier geen belastinggeld verslindende onzinnige kamervragen over te stellen…… Mocht ik ooit nog van baan wisselen dan zal ik u dat ook niet onthouden.

En dan elke keer weggezet te worden en de integriteit, alsof ze iets heel fouts doen, van deze mensen te grabbel laten gooien accepteert BBB niet. Dat is één van de redenen dat ik me uiteindelijk gekandideerd heb en nu senator hier mag zijn.

En of het nu bovengenoemde mensen zijn of anderen…. Ik zou zeggen…”wen er maar aan. BBB laat mensen, bedrijven, groepen, sectoren en hun integriteit in onze samenleving niet zomaar weg zetten en offeren op het altaar van de decadente activistische zelfgenoegzaamheid.

Daarom voorzitter tot slot…BBB stemt in met dit wetsvoorstel en verzoekt de minister met betrekking tot de uitvoering en handhaving een meldpunt dierenactivisme in te stellen en een onderzoek naar de verwevenheid van dierenactivisten met politieke partijen. Graag ontvangen we de rapportage.

We mogen niet toegeven aan ondermijning van onze democratie. Zwaar bevochten in de tweede wereldoorlog door onze bevrijders en mijn grootvader die me daar elke keer op heeft gewezen…… “Jongen, als je dingen anders wilt, regel je dat democratisch en nee, niet alle middelen, zeker niet de ondergrondse, zijn daarbij geoorloofd”.

“Want wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.

“Een land dat toegeeft aan anarchie verliest snel haar licht” en voor deze wijze uitspraak staan BBB en ik persoonlijk.

Dank voor uw aandacht.

Gert-Jan Oplaat

Reacties zijn gesloten.