DWHC nieuwsbrief juni 2016

Hierbij ontvangt u de tweede DWHC nieuwsbrief van dit jaar. In deze Nieuwsbrief staat een selectie van de belangrijkste DWHC berichten en buitenlandse signalen van het afgelopen half jaar. Teken-encefalitis in Nederland Het RIVM heeft in reeënbloedmonsters uit Overijssel antistoffen gevonden tegen het teken-encefalitisvirus. De reeënbloedmonster lagen opgeslagen in de…

Lees verder

Brief en voorstellen FPG aangaande Bestuurssamenstelling en functioneren wildbeheereenheden (WBE’s) in Nederland

    Aan de leden van het Inter Provinciaal Overleg t.a.v.: de heer J.J. van Dijk en de heer H. Meijdam Postbus 16107 2500 BC Den Haag   Uw ref.: Onze ref.: PG 16.059/662.01 Betreft: Bestuurssamenstelling en functioneren wildbeheereenheden (WBE’s) De Klomp, 17 juni 2016   Geachte leden van het Bestuur,…

Lees verder

Kamerbrief over voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming en de bijlagen

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) en de ontwerpregeling houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming (regeling natuurbescherming). Download “Kamerbrief over voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming” PDF document | 3 pagina’s…

Lees verder

Uitnodiging voor Het Nederlands Kampioenschap Jachthoornblazer in en om Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch – zaterdag 28 mei 2016

COMITÉ VAN AANBEVELING De heer Ger P.J.Koopmans, Gedeputeerde Provincie L imburg Mevrouw Monique De Boer-Beerta, Burgemeester Roerdalen De heer Jan L.M. Hol De heer Michel P.G. Stassen De heer Patrick J. Huurdeman De heer Gerrit J.M. Janssen WBE Roerstreek,Wildbeheereenheid Betreft: Uitnodiging Geachte Dames en Heren, Vlodrop, 4 mei 2016 Op…

Lees verder

Beschermingsdoelen van Vogel en Habitatrichtlijn staan niet ter discussie

De Nederlandse inzet in de Fitness Check van de Europese Vogel en Habitatrichtlijn is gericht op optimalisatie van de uitvoering, uitgaande van de bestaande Europese natuurdoelen. De inzet van staatssecretaris Van Dam van Economische blijft daar op gericht. De beschermingsdoelen staan voor hem niet ter discussie. Dat schrijft de staatssecretaris…

Lees verder

Faunabeheerplan Noord-Brabant verlengd tot 1 juli 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant besloten het Faunabeheerplan 2011-2017 te verlengen van 23 mei tot 1 juli 2017. Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming wijzigt het wettelijk kader voor faunabeheer en stelt de Faunabeheereenheid in 2017 een nieuw Faunabeheerplan vast…

Lees verder

Faunafonds is goed voorbereid op terugkeer wolf

wolf pixabay-142173_1280

Alle consulenten van het Faunafonds, onderdeel van BIJ12, zijn sinds deze maand wolvenexperts. Dat houdt in dat zij wolvensporen en schade veroorzaakt door wolven kunnen herkennen en DNA-monsters kunnen nemen. Zij volgden een instructiebijeenkomst bij Alterra en een vijfdaagse cursus in Duitsland. Op deze manier is het Faunafonds goed voorbereid op een eventuele terugkeer van de wolf naar Nederland.

De vijfdaagse cursus werd georganiseerd door het bureau Lupus uit Duitsland, expert op het gebied van wolven. Het Faunafonds onderhoud goede contacten met dit Duitse bureau, met name na de komst van de wolf in Nederland in maart 2015. Daarnaast heeft het Faunafonds een instructie voor het nemen van DNA-monsters van Alterra gekregen.

Dat de wolf hoog op de agenda staat bij het Faunafonds blijkt ook uit 2 studies die in opdracht van BIJ12 unit Faunafonds pasgeleden zijn uitgevoerd. Een studie betrof onderzoek naar effectieve en praktisch uitvoerbare maatregelen ter voorkoming van predatie van vee door wolven en de ander een haalbaarheidsstudie voor de inzet van een kuddewaakhondenteam. Uit deze studies blijkt dat schapenkuddes effectief te beschermen zijn tegen de wolf. Er zijn hiervoor meerdere preventieve middelen beschikbaar.

Ongescheperde schapenkuddes lopen meer risico op aanvallen door de wolf dan kuddes die worden bewaakt door een herder. Omdat dit type kuddes verhoudingsgewijs in Nederland vaker voorkomt dan in het buitenland is nagegaan hoe haalbaar de inzet van een mobiel kuddewaakhondenteam voor de Nederlandse situatie kan zijn. Het Faunafonds beveelt aan om te wachten met het op grote schaal inzetten van preventiemaatregelen, maar wel alvast een proef te draaien en zo ervaring op te bouwen met die systemen die zich in het buitenland bewezen hebben. Een andere aanbeveling is om in een educatiepilot schapenhouders alvast te laten wennen aan kuddewaakhonden en daarvoor een of meerdere locaties te kiezen waar al ervaring bestaat met schade door honden.

Het doel van de studies was om inzicht te krijgen welke middelen effectief en praktisch toepasbaar zijn in een Nederlands veeteeltsysteem om vee tegen wolvenpredatie te beschermen. Met daarbij specifiek de vraag of de inzet van een kuddewaakhondenteam in Nederland in de toekomst ook een optie zou kunnen zijn als preventieve maatregel. De rapporten en de opgeleide consulenten bieden een goede basis voor het Faunafonds als kennis- en adviescentrum voor schade veroorzaakt door de wolf.

De rapporten Preventie predatie van vee door wolven en Haalbaarheidsstudie mobiel kuddewaakhondenteam zijn te vinden op de website van BIJ12.

bron: BIJ12/Faunafonds, 18/03/16

Beantwoording vragen over het aanbieden van jachtarrangementen

Datum    9 maart 2016 Betreft    Beantwoording vragen over het aanbieden van jachtarrangementen Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Leenders en Van Dekken (beiden PvdA) over het aanbieden van jachtarrangementen in Nederland (kenmerk 2016Z02223, ingezonden 3 februari 2016). 1 Heeft u mogelijkheden, nu uit…

Lees verder

Open dag Schietvereniging SDVV Almelo – gratis oefenen op een bewegende schietschijf van een lopend varken

Via dit bericht wil schietvereniging SDVV in Almelo u attenderen op een nieuwe activiteit die speciaal is gericht op jagers. Namelijk: oefenen op een bewegende schietschijf  van een lopend varken. De jagende leden van SDVV ervaren net als veel andere jagers het gemis van deze mogelijkheid in Salland en Twente.…

Lees verder

Oud-directeur Jagersvereniging ‘opgelucht’ na vrijspraak

Persbericht Hof spreekt oud-directeur  Jagersvereniging Boersma vrij in lokfluit-incident Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft bij arrest dd. 11 februari 2016 de oud-directeur van de Koninklijke  Jagersvereniging (JV) Douwe Boersma vrijgesproken van de vermeende betrokkenheid bij het gebruik van een lokfluit bij de jacht op ganzen. De jacht vond plaats om schade…

Lees verder